Menu Bill Papas

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Προκήρυξη Εκλογών Ε.Α.Α.Σ.

Print Friendly and PDF

Η ΕΑΑΣ εξέδωσε τη παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη εκλογών  για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στις 23 Φεβ. 2014.
EΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την Ανάδειξη Νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της  Ε.Α.Α.Σ.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Ενώσεως  Αποστράτων  Στρατού  (Ε.Α.Α.Σ.)  κατά την Συνεδρίαση της 24ης Οκτ 2013, αφού έλαβε υπ’ όψιν :
α.    Το ΝΔ 1171/72 αρθρ. 5.
β.    Την υπ’ αριθ. Φ.954.4/9/812283/14-04-2008 απόφαση του ΥΠ.ΕΘ.Α., σύμφωνα με την οποία η θητεία του σημερινού ΔΣ λήγει στις 01-05-2014.
γ.    Τις Διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.950/22/210497/Σ.3417/2-10-1991 Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών περί   «Ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξκών του Στρατού Ξηράς» όπου σύμφωνα με το άρθρο 3, οι εκλογές διενεργούνται δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. και προκηρύσσονται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των, με αποκλειστική ευθύνη του Δ.Σ.
Αποφάσισε Ομόφωνα
την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου την 21η Νοε 2013 και την διεξαγωγή αυτών την 23η Φεβ 2014, ημέρα Κυριακή και ώρες 09:00 – 19:00.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.    Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι ε.α. Αξιωματικοί (Στρατού και ΕΛ.ΑΣ.)  οι  οποίοι  είναι  εγγεγραμμένοι  στα  Μητρώα  της  Ε.Α.Α.Σ.  ως  Τακτικά  ή Προαιρετικά Μέλη, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ 1171/72 και διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητος της Ενώσεως.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν.
2.    Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να διαμένουν μονίμως στο Λεκανοπέδιο Αττικής.
3.    Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται εγγράφως, συνοδευόμενες από φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητος ΕΑΑΣ, από τους υποψηφίους στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ενώσεως μέχρι 23 Ιαν 2014, τις καθημερινές (πλην Πέμπτης) και ώρες 10:00 έως 12:30. Η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταληκτική. Σχετικό έντυπο θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από την Γραμματεία της ΕΑΑΣ.
4.    Υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, δεν αποκλείει την υποψηφιότητα για τη θέση Μέλους του Δ.Σ.
5.    Ο πίνακας των υποψηφίων θα επικυρωθεί από το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. την 31η  Ιαν 2014, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Ενώσεως και των Παραρτημάτων αυτής και θα κοινοποιηθεί στους Συνδέσμους των Αποστράτων Αξκών των Τάξεων της Σ.Σ.Ε., τους Συνδέσμους Όπλων – Σωμάτων,  στον Σ.Α.Α.Υ.Σ., στον Σ.Α.Α.Μ.Θ. και στην Π.Ο.Α.Σ.Α.
6.    Η  εκλογή  διενεργείται  δια  ενιαίου  ψηφοδελτίου,  στο  οποίο  αναγράφονται χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και χωριστά τα ονόματα των λοιπών υποψηφίων για Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υποψήφιοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο για οποιαδήποτε ως ανωτέρω θέση με αλφαβητική σειρά.
7.    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως είναι 11μελές, ήτοι:
α.    Πρόεδρος Αντγος ή Υπτγος ε.α., του Στρατού Ξηράς
β.    Αντιπρόεδρος Αντγος ή Υπτγος ε.α., του Στρατού Ξηράς
γ.    Δύο (2) Mέλη – Σύμβουλοι από την  τ. Χωροφυλακή (ΕΛ.ΑΣ. σήμερα)
δ.    Ένα (1) Mέλος – Σύμβουλος του Στρατού Ξηράς από το Δικαστικό Σώμα
ε.     Ένα (1) Mέλος – Σύμβουλος του Στρατού Ξηράς από το Οικονομικό Σώμα
στ.  Πέντε (5) Mέλη – Σύμβουλοι από το Στρατό Ξηράς από οιοδήποτε  Όπλο –Σώμα  πλην Δικαστικού  και Οικονομικού Σώματος
8.    Η θητεία των Mελών του Δ.Σ. είναι τριετής, μη αποκλειομένης της επανεκλογής των.
9.    Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν οι εγγεγραμμένοι στην Ε.Α.Α.Σ. ε.α. Αξιωματικοί ως Τακτικά Μέλη, οι οποίοι διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητας της Ενώσεως (άνδρες  και  γυναίκες).  Απόστρατοι  Αξιωματικοί,  μη  εγγεγραμμένοι  ως  Μέλη  της Ενώσεως και οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία, μπορούν να πράξουν αυτό εφ’ όσον εγγραφούν μέχρι την προηγουμένη ημέρα προκήρυξης των εκλογών (21 Νοε 2013).
10.  Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι εγγεγραμμένοι στην Ε.Α.Α.Σ. ε.α. Αξιωματικοί ως Προαιρετικά Μέλη της Ε.Α.Α.Σ –άνδρες και γυναίκες– εφ’ όσον διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητος της Ενώσεως.
11.  Κάθε ψηφοφόρος αφού λάβει από την Εφορευτική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο, σημειώνει με ένα (1) σταυρό τους υποψήφιους για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου – από έναν κατά περίπτωση – και με ένα (1) έως τέσσερεις (4) σταυρούς τους υποψηφίους για τη θέση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
12.  Ψηφοδέλτιο που δεν έχει κανένα σταυρό ή περισσότερους των έξι (6) είναι άκυρο.
13.  Ψηφοδέλτιο  που  έχει  περισσότερους  του  ενός  (1)  σταυρού  στη  θέση  του Προέδρου ή Αντιπροέδρου, είναι άκυρο για το τμήμα αυτό του ψηφοδελτίου.
14.  Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους των τεσσάρων (4) σταυρών στο τμήμα για τα Μέλη του ΔΣ, είναι άκυρο για το τμήμα αυτό του ψηφοδελτίου.
15.  Η Ψηφοφορία είναι μυστική και για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ.
16.  Όσοι δεν έχουν Δελτίο ταυτότητας της Ε.Α.Α.Σ. και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην  εκλογική διαδικασία, θα πρέπει  να υποβάλλουν  δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας μέχρι την προηγουμένη ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών (δηλαδή μέχρι 21 Νοε 2013).
17.  Όσοι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονται μακράν του τόπου μονίμου κατοικίας  των,  συνεπώς  και  του  Παραρτήματος  στο  οποίο  είναι  εγγεγραμμένοι, δύνανται να ψηφίσουν με Υπεύθυνη Δήλωση, στο πλησιέστερο Εκλογικό τμήμα.
18.  Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο Νομό Αττικής -Αθήνα- και σε όλα τα Παραρτήματα την αυτή ημέρα και ώρες.
19.  Οι εκλογές διενεργούνται από Εφορευτικές Επιτροπές με μέριμνα της Ε.Α.Α.Σ.
20.  Όσοι επιθυμούν να πλαισιώσουν τις Εφορευτικές Επιτροπές και είναι Μέλη των Συνδέσμων των Τάξεων της Σ.Σ.Ε. και του Σ.Α.Α.Υ.Σ., θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική Δήλωση στην Ε.Α.Α.Σ., μέσω των Συνδέσμων ή απευθείας, από 12 Δεκ 2013 μέχρι 15 Ιαν 2014.
21.  Στα  Μέλη  των  Εφορευτικών  επιτροπών  θα  καταβληθεί  αποζημίωση  (100,00 Ευρώ) με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
22.  Η υποβολή υποψηφιότητας αποκλείει την συμμετοχή στις παραπάνω επιτροπές. Επίσης όσοι δεν έχουν Δελτίο Ταυτότητας δεν μπορούν να είναι Μέλη Εφορευτικών Επιτροπών.
23.  Από τότε που θα ανακηρυχθούν από το Δ.Σ. οι υποψηφιότητες και μέχρι την Παρασκευή 21 Φεβ 2014, οι υποψήφιοι δύνανται, εφόσον επιθυμούν, να επισκέπτονται τα Παραρτήματα –εργάσιμες ημέρες και ώρες– κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του υποψηφίου με το Τοπικό Συμβούλιο (Τ.Σ.) του Παραρτήματος, για την ακριβή ώρα επίσκεψης.  Τα  Παραρτήματα  θα  πρέπει  να  αναρτήσουν  σχετική  ανακοίνωση  στον Πίνακα Ανακοινώσεών τους για την επίσκεψη.   Επίσης κατά την παρουσία του υποψηφίου στο Παράρτημα, θα πρέπει να παρίσταται τουλάχιστον ένα μέλος του Τ.Σ.
24.  Διευθύνσεις και τηλέφωνα των Παραρτημάτων δύνανται να λάβουν οι Υποψήφιοι, από την Γραμματεία της Ε.Α.Α.Σ.
25.  Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν μέχρι 20 Δεκ 2013 περιληπτικό βιογραφικό σημείωμα ή σχετικό κείμενο μέχρι 800 λέξει, προκειμένου να δημοσιευθούν στην Εθνική Ηχώ (Ε.Η.) μηνός Ιανουαρίου 2014, εφόσον το επιθυμούν.

Εκ του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου