Menu Bill Papas

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Το Άλμπουμ της Τάξης μας.

Print Friendly and PDF


Φίλοι Συμμαθητές
Το Άλμπουμ της τάξης μας όλοι μας το έχουμε. Κάποιες φορές το ξεφυλλίσαμε. Μερικοί ίσως το ξεχάσαμε και άλλοι μπορεί να το καταχωνιάσαμε. Δε παύει όμως να είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας και να αντιπροσωπεύει τα πιο δροσερά χρόνια της ζωής μας.
Έτσι λοιπόν σας το παρουσιάζουμε σε ψηφιακή μορφή πλέον. Αφιερώστε λίγα λεπτά και δείτε το ή κατεβάστε το.
Πολλές ευχαριστίες στο συμμαθητή μας Γιάννη Κουτσαϊμάνη που κάθισε το σκάναρε και το διαμόρφωσε με υπέροχη μουσική επένδυση του Βαγγέλη σε μια ταινία μικρού μήκους, αλλά μεγάλης εμβέλειας  και  άπειρης συναισθηματικής αξίας. Ο Γιάννης μας το έστειλε. Εμείς σας το παρουσιάζουμε.
Για να το κατεβάσετε ή να το δείτε  πατήστε εδώ.
Αν θέλετε μόνο να το δείτε στον Viewer του Google  πατήστε εδώ.

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Συνάντηση ΥΦΕΘΑ κ. Δαβάκη Αθανασίου με ΔΣ ΠΟΣ

Print Friendly and PDFΤην Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε, συνάντηση με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αθανάσιο Δαβάκη,  4μελούς αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΠΟΣ με επικεφαλής τον πρόεδρο της, Ταξίαρχο εα Βασίλειο Νικολόπουλο. Μετά τη συνάντηση εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση.


Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  
Site      :  www.hellasmil.gr 
e-mail  :  info@hellasmil.gr
Τηλ. 6972717990
Αριθμ. Πρωτ. 43 /2013
Αθήνα,  14 Νοε. 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 29
Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αθανάσιο Δαβάκη, 4μελούς αντιπροσωπείας του ΔΣ της Ομοσπονδίας με επικεφαλής τον πρόεδρο της, Ταξίαρχο εα Βασίλειο Νικολόπουλο.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Διευθυντής του Γραφείου Αθανάσιος Κυριακόπουλος και ο οικονομικός σύμβουλος του ΥΦΕΘΑ Ιωάννης Κοτσαρίδης και από πλευράς ΠΟΣ ο Α’ Αντιπρόεδρος Ταξχος εα Δημήτριος Χατσίκας, ο Γεν. Γραμματέας Ταξχος εα Βασίλης Παπαδόπουλος και ο Ταμίας Αντγος εα Κων/νος Βερνίκος.
Στη συνάντηση, διάρκειας περίπου δύο ωρών, παρουσιάστηκαν, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν τα θέματα που απασχολούν τα μέλη της Ομοσπονδίας (αποστράτους και εν ενεργεία)  και κατατέθηκαν ρεαλιστικές προτάσεις διευθέτησής τους στο πλαίσιο του εφικτού. Παράλληλα ο κ. ΥΦΕΘΑ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της ΠΟΣ για τις ενέργειες της Ομοσπονδίας και τις συνεργασίες της με συναρμόδια υπουργεία, καθώς επίσης και για τα αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις υπερβάλλουσες των στόχων του 4ετούς μεσοπρόθεσμου, μειώσεις μισθών και συντάξεων.
Συνοπτικά μεταξύ άλλων αναλύθηκαν τα παρακάτω θέματα:
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
·       Λόγω της δομής του μισθολογίου των στρατιωτικών, των στρεβλώσεων που έχουν διαπιστωθεί και των δεσμεύσεων του μνημονίου περί μισθολογικών προαγωγών που δεν έχουν εξαλειφθεί, απαιτείται η εκπόνηση νέου εκσυγχρονισμένου μισθολογίου, που να αποκαθιστά τις αδικίες, οι οποίες προέκυψαν από το πρόσφατο μισθολόγιο του Ν. 4093/2012 και αναγνωρίστηκαν (οι αδικίες) από τον Πρωθυπουργό.  
·       Από το Μνημόνιο Συνεννόησης σε Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (Δεκ 2012) απαιτείται η διαγραφή των δεσμεύσεων για την «κατάργηση αυτόματων προαγωγών στις ένοπλες δυνάμεις έως το 2014….»,
·       Ως βάση υπολογισμού της σύνταξης των στρατιωτικών μέχρι και του βαθμού του Συνταγματάρχη, υπολογίζεται το επίδομα των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, ενώ για τον βαθμό του Ταξιάρχου, υπολογίζεται αντίστοιχα το Επίδομα Θέσης Υψηλής ή Αυξημένης Ευθύνης Ταξιάρχων ή αντιστοίχων που είναι χαμηλότερο ήτοι εκατόν τριάντα τριών (133) ευρώ. Προτείνεται η τροποποίηση του Ν 4093/2012, ώστε το Επίδομα Θέσης Αυξημένης Ευθύνης Ταξιάρχων και αντιστοίχων να επαναπροσδιορισθεί στο ποσό των 190 ευρώ.
·       Έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου από Υπ. Οικονομικών ή Υπ. Εργασίας  για τον μη συνυπολογισμό του ΕΚΟΕΜΣ στη σύνταξη, διότι δεν αποτελεί φορέα κοινωνικής ασφάλισης. 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
·       Νομοθετική ρύθμιση και τροποποίηση του Ν. 4058/2012 (χρέος ΜΤΣ προς Υπ. Οικονομικών)ώστε να δοθεί περίοδος χάριτος εξόφλησης του δανείου 3-4 ετών και παράλληλα τροποποίηση του χρόνου και των δόσεων αποπληρωμής του δανείου, ήτοι επιμήκυνση του χρόνου στα 25 έτη με ισόποση ετήσια δόση της τάξης των 6,5 εκατ. ευρώ.  Εκτιμώμενη αύξηση του μερίσματος κατά 5% περίπου.
·       Παράταση ισχύος επιπλέον τέσσερα (4) έτη του άρθρου 77 του Ν. 4146 /2013 περί εσόδων τρέχουσας χρήσης για τέσσερα έτη, ώστε να δοθεί η δυνατότητα αύξησης του μερίσματος κατά 10% περίπου.
·       Νομοθετική ρύθμιση στο πνεύμα του καταργηθέντος ΑΝ 2141/1939, ώστε οι κρατήσεις των «κοινωνικών πόρων» των ΕΔ (αφού ρυθμισθεί και η υπέρ ΜΤΝ κράτηση)  να συγκεντρώνονται πλέον σε κεντρική οικονομική υπηρεσία του  Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο στη συνέχεια να τις διανέμει στα τρία αμιγή Μετοχικά Ταμεία (Στρατού-Ναυτικού-Αεροπορίας), ανάλογα με τον αριθμό των μετοχομερισματούχων τους.
·       Δημιουργία στο ΜΤΣ ξεχωριστών λογαριασμών, προκειμένου το μέρισμα  να κατανέμεται  στους μερισματούχους  ανταποδοτικά  κατά κατηγορία–φορέα (Σ.Ξ. – ΕΛ.ΑΣ.) με βάση τα έσοδα και τις εισφορές του κάθε φορέα αντίστοιχα (αρχή της ανταποδοτικότητας).
·       Έγινε ευρεία αναφορά για την κατάσταση του ΜΤΣ, για την ανάγκη συμμετοχή της ΕΛΑΣ σε πόρους ανάλογους του αριθμού των μερισματούχων και κατατέθηκαν προτάσεις αύξησης των πόρων του Ταμείου
·       Δημιουργία ξεχωριστού λογαριασμού ΒΟΕΑ, με νομοθετική ρύθμιση και επαναπροσδιορισμό του τρόπου υπολογισμού του βοηθήματος με βάση τις εισφορές εκάστου, ενισχυόμενων από επιπρόσθετους πόρους . Κατατέθηκαν προτάσεις αύξησης των πόρων του,  εξασφάλισης του λογαριασμού και της απόδοσης του βοηθήματος στους μελλοντικούς δικαιούχους.
·       ΕΛΟΑΣ: Επαναφορά της κράτησης 2% που καταργήθηκε ΜΟΝΟ για το Σ.Ξ. με το νόμο   2873/2000 (άρθρο 34), που είχε ως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα την απώλεια εσόδων άνω των 90 εκατ. ευρώ στο λογαριασμό εφάπαξ.
·       Κατατέθηκαν προτάσεις αύξησης των πόρων του ΕΚΟΕΜΣ με την προτροπή όλοι οι νέοι πόροι του ΣΞ να οδηγούνται προς αυτόν.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
·       Εξάλειψη των μειώσεων  λόγω ηλικιακών κριτήριων (Ν. 3986/2011 και 4002/2011), που έχουν αδίκως εφαρμοσθεί στους απόστρατους, οι οποίοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αποστρατεύτηκαν με αίτησή τους ενωρίτερα.  Πέραν της «ρατσιστικής» και άδικης αντιμετώπισης  όσων εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, (όπως ακριβώς είχε περιγράψει και δεσμευτεί προεκλογικά η ΝΔ), το δημοσιονομικό κόστος για το Κράτος θα είναι πολύ μικρό, λόγω των αλλεπάλληλων μειώσεων των συντάξεων και του μικρού αριθμού των επηρεαζόμενων (περίπου 5.350 απόστρατοι).
·       Αποζημίωση εκτός έδρας ή νέος όρος «επίδομα φύλαξης συνόρων». Η υπάρχουσα νομοθεσία (ΠΔ 200/1993) παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο για να δοθεί το επίδομα αυτό στους υπηρετούντες στην παραμεθόριο και να αρθεί μία αδικία που υφίστανται τα στελέχη του ΣΞ από το Νοέμβριο του 2012. Η Ομοσπονδία ζήτησε από το Υπ. Οικονομικών ενίσχυση με μέρος του απαιτούμενου ποσού από το αποθεματικό του.
·       Διευκολύνσεις για δάνεια κατοικίας ε.ε. και ε.α. στελεχών κατόπιν συνεργασίας μεταξύ Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και ΥΠΕΘΑ (πρόγραμμα που ξεκίνησε και δεν ολοκληρώθηκε).
Επίσης συζητήθηκαν θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορούν τα μέλη μας ή σε σχέση με εθνικά θέματα και δηλώσαμε τη διάθεσή μας για περαιτέρω συνεργασία όπου απατηθεί.
Ο κ. Υφυπουργός  μας ενημέρωσε ότι για την ενίσχυση των Μετοχικών Ταμείων βρίσκονται σε εξέλιξη μία σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων που θα ανακοινωθούν αμέσως μόλις ψηφισθούν και παράλληλα γίνονται ενέργειες για έκδοση πιστωτικής κάρτας.  Επίσης ότι συντάσσονται  οι όροι διαγωνισμού για την υποβολή μελέτης που θα αφορά τη βιώσιμη λειτουργία των Μετοχικών Ταμείων και  εκτιμάται ότι μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα γίνει η προκήρυξη του διαγωνισμού. Τέλος μας ευχαρίστησε για την αναλυτική ενημέρωση και δεσμεύτηκε ότι θα μελετήσει  και θα στηρίξει προτάσεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει οι στρατιωτικοί.
Η Ομοσπονδία κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα με  τεκμηριωμένες απόψεις, προτάσεις και ενέργειες καθώς και τις προτεινόμενες αναγκαίες τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στους αντίστοιχους κατά περίπτωση νόμους. Θεωρούμε ότι ήταν μια χρήσιμη, εποικοδομητική και για τις δύο πλευρές συνάντηση, κάνοντας κοινωνό των θεμάτων μας τον κ. ΥΦΕΘΑ, ο οποίος επέδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον για τα στελέχη (εε και εα) των ΕΔ. 
                                            Για το Διοικητικό Συμβούλιο
      Ο     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικολόπουλος Βασίλειος                                                  Παπαδόπουλος Βασίλειος
          Ταξίαρχος εα                                                                  Ταξίαρχος εα

Επιστολή Ενημέρωσης Συμμαθητών.

Print Friendly and PDF      Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας επικοινωνώντας με τα μέλη του εξέδωσε τη παρακάτω επιστολή που απεστάλη ηλεκτρονικά προς όλους τους συμμαθητές μας.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ε.α .  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΣΣΕ  ΤΑΞΕΩΣ 1981
              Καυκάσου 89 Κυψέλη ΤΚ 11363 Αθήνα, FAX: 2109603748
                                Τηλ. Προέδρου 6944301753 *781753


                                                      
                                                   ΕΠΙΣΤΟΛΗ
                                                                                 
      Αγαπημένε φίλε συμμαθητή,
      Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας ως Διοικητικό Συμβούλιο που επικοινωνούμε μαζί σου και σου ευχόμαστε να ΄σαι καλά εσύ και τα αγαπημένα σου πρόσωπα.
      Σκοπός της επιστολής μας είναι μια συνοπτική ενημέρωση για τις δραστηριότητες και τις  πρωτοβουλίες του Συνδέσμου μας.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
      Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου μας έχουν προγραμματισθεί και ενεργοποιηθεί οι παρακάτω εκδηλώσεις:
      1. Χοροεσπερίδα
          Η χοροεσπερίδα της Τάξης θα γίνει στη Λέσχη Αξκων  Παπάγου (Πλ. Αγ. Γεωργίου Παπάγου), το Σάββατο 14 Δεκ 2013 και ώρα 21:00 με μουσική και χορό, σε μαγευτικό εορταστικό περιβάλλον με πλούσιο φαγητό (και για νηστεύοντες).
      Οι επιθυμούντες παρακαλούνται να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή μέχρι και την  10η Δεκ, στα μέλη του ΔΣ και το παρακάτω e-mail του Συνδέσμου: (syndesmos.sse81@gmail.com).
      Το αντίτιμο της συμμετοχής κατ΄ άτομο είναι 15 ευρώ.
      2. Γενική Συνέλευση- κοπή πίτας
          Συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μελών  του Συνδέσμου, στην αίθουσα Συνεδρίων της ΛΑΕΔ (Ρηγίλλης 1) το Σάββατο 01 Φεβ. 2014 και ώρα 11:00, που θεωρείται ότι είναι σε απαρτία (ως πρώτη ορίζεται αυτή της 25ης Ιαν. 2014 στον ίδιο χώρο) με θέματα ημερησίας διάταξης που θα ανακοινωθούν έγκαιρα.
Κατά τη διάρκεια θα τελεσθεί η καθιερωμένη κοπή της πίτας  του Συνδέσμου και ο τυχερός του νομίσματος θα ενθουσιασθεί.
      3.  Προ-Συγκέντρωση Β. Ελλάδας- κοπή πίτας και Συνεστίαση
          Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιαν. 2014  στη Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετήσει κυρίως τους συμμαθητές της Β. Ελλάδος.     
           Θα αναπτυχθούν και θα συζητηθούν τα θέματα που θα απασχολήσουν την ορισθείσα ΓΣ του Συνδέσμου (1 Φεβ. 2014).
           Με το πέρας θα τελεσθεί η καθιερωμένη κοπή βασιλόπιτας.
           Για τη συνέχεια προγραμματίζεται συνεστίαση
           Οι λεπτομέρειες των εκδηλώσεων για τη Β. Ελλάδα, θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα.
.     4. Τακτική μηνιαία συνάντηση συμμαθητών
          Υπενθυμίζεται η μηνιαία καθιερωμένη συνάντηση συμμαθητών  στην Αθήνα και στο ΄΄Ya΄΄ (Άλσος Στρατού) , την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα και ώρα 11:00, με συζητήσεις, ενημερώσεις, καφέ και τσιπουράκι με αναμνήσεις και πολλά άλλα.
      5. Τακτική εβδομαδιαία συνάντηση συμμαθητών
          Υπενθυμίζεται η εβδομαδιαία καθιερωμένη συνάντηση συμμαθητών στη Θεσσαλονίκη και στο καφέ ΄΄Plaisir΄΄ (περιοχή ΙΚΕΑ)  κάθε Πέμπτη στις 12:00, με πιο ενισχυμένο κλίμα (ανάβουν τα αίματα) λόγω …ψύχους.
      6. Λοιπές δραστηριότητες- Ενημέρωση
          Ο Σύνδεσμος με απόφαση του ΔΣ, θα επικοινωνεί με τους συμμαθητές και μέσω ομαδικών μηνυμάτων SMS, για την υπενθύμιση της εκδήλωσης-υποχρέωσης. Παράλληλα χρησιμοποιούμε e-mail (όποιος έχει e-mail και δε λαμβάνει δικά μας, σημαίνει ότι δε το έχουμε και παρακαλούμε να μας το στείλει στο syndesmos.sse81@gmail.com ή στα προσωπικά e-mail των μελών του ΔΣ). Επίσης ενημέρωση και από το blog του Συνδέσμου http://sse81.blogspot.gr/ .
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ. Πληροφορίες στα τηλ. Προέδρου, Γ.Γ. και Ταμία.
          Σημαντικότατα αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί και συνεχίζονται σε συνεργασία και με τη στήριξη, της ΠΟΣ αλλά και των Α/ΓΕΕΘΑ και Α/ΓΕΣ απ΄το 2011, που έχει ο Σύνδεσμός μας επί των προτάσεών μας.
Ευχόμαστε ως Τάξη, την μέχρι σήμερα συνεργασία της ΠΟΣ και του Συνδέσμου μας με την Ηγεσία του Στρατεύματος, να τη συνεχίσουν και οι ε.ε. συμμαθητές μας, που είναι το σήμερα και το αύριο της Ηγεσίας του Στρατού μας.  
Με συμμαθητικούς χαιρετισμούς και πίστη για την Τάξη μας,
                       ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΑΑΑΣΣΕ81
         Ο                              Ο                                Ο                                ΤΑ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            ΜΕΛΗ
Δ. ΧΑΤΣΙΚΑΣ           Β. ΜΑΝΩΛΑΣ       Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Σ.ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                                                     Ι. ΚΟΛΟΒΟΣ -
                                                                                                       ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ        

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Εθνική Ηχώ Οκτωβρίου 2013

Print Friendly and PDF

http://www.eaas.gr/sites/default/files/ehoct13.pdf
Κυκλοφόρησε η Εθνική Ηχώ μηνός Οκτωβρίου. Η εφημερίδα των Αποστράτων του Στρατού Ξηράς. 
Για να την κατεβάσετε ή να τη διαβάσετε  πατήστε  εδώ   


ή στη Φωτογραφία

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Απόστρατος Αυτοπυροβολήθηκε! Δέν άντεξε την έξωση.

Print Friendly and PDF

Συγκλονίζει τα Χανιά η απόπειρα αυτοκτονίας ενός άνδρα την ώρα που έβλεπε να τον διώχνουν λόγω χρεών από το σπίτι του.
Οι κλητήρες έφτασαν χθες το μεσημέρι στο διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Παλαμά 16 και Ανδρέα Παπανδρέου, στο κέντρο των Χανίων, όπου διέμενε ο 74χρονος, για να του επιδώσουν το χαρτί της έξωσης, καθώς χρωστούσε ενοίκια αρκετών μηνών.
Ο ηλικιωμένος σύμφωνα με πληροφορίες, άνοιξε απόλυτα ψύχραιμος την πρόταση του σπιτιού του και όταν κατάλαβε περί τίνος πρόκειται ζήτησε από τον δικαστικό επιμελητή να περιμένει για πέντε λεπτά. Ξαναμπήκε στο σπίτι και ύστερα ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Οι κλητήρες μπήκαν στο εσωτερικό του σπιτιού και αντίκρισαν αιμόφυρτο τον 74χρονο, που είχε μόλις στρέψει προς τον εαυτό του την καραμπίνα του τραβώντας τη σκανδάλη.
Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διασωληνώθηκε, ενώ για καλή του τύχη δεν φαίνεται να έχουν πληγεί ζωτικά όργανά του από τον πυροβολισμό. Ο ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, είναι χαμηλοσυνταξιούχος, τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνος του.
Η περίπτωση του 74χρονου επαναφέρει στο προσκήνιο τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες, αλλά και το σοβαρό θέμα των ανθρώπων που χάνουν τη στέγη τους στα Χανιά, με τον αριθμό τους να αυξάνεται συνεχώς και μάλιστα με δύο από αυτούς να έχουν βρει τον θάνατο τους τελευταίους μήνες αβοήθητοι σε παγκάκια της πόλης.

Σημ. Συντάκτου. Όλα τα αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, εκτός του του ότι ο παρ' ολίγον αυτόχειρας ήταν Απόστρατος Αξιωματικός. Χαμηλοσυνταξιούχος .... και πολλή περηφάνια... Άς όψονται οι Κυβερνώντες.... Και έτσι οι αυτοκτονίες αγγίζουν τις 7.000 από την αρχή της κρίσης. Ιδρώνει το αυτί κανενός;;;

Προκήρυξη Εκλογών Ε.Α.Α.Σ.

Print Friendly and PDF

Η ΕΑΑΣ εξέδωσε τη παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη εκλογών  για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στις 23 Φεβ. 2014.
EΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την Ανάδειξη Νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της  Ε.Α.Α.Σ.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Ενώσεως  Αποστράτων  Στρατού  (Ε.Α.Α.Σ.)  κατά την Συνεδρίαση της 24ης Οκτ 2013, αφού έλαβε υπ’ όψιν :
α.    Το ΝΔ 1171/72 αρθρ. 5.
β.    Την υπ’ αριθ. Φ.954.4/9/812283/14-04-2008 απόφαση του ΥΠ.ΕΘ.Α., σύμφωνα με την οποία η θητεία του σημερινού ΔΣ λήγει στις 01-05-2014.
γ.    Τις Διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.950/22/210497/Σ.3417/2-10-1991 Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών περί   «Ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξκών του Στρατού Ξηράς» όπου σύμφωνα με το άρθρο 3, οι εκλογές διενεργούνται δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. και προκηρύσσονται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των, με αποκλειστική ευθύνη του Δ.Σ.
Αποφάσισε Ομόφωνα
την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου την 21η Νοε 2013 και την διεξαγωγή αυτών την 23η Φεβ 2014, ημέρα Κυριακή και ώρες 09:00 – 19:00.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.    Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι ε.α. Αξιωματικοί (Στρατού και ΕΛ.ΑΣ.)  οι  οποίοι  είναι  εγγεγραμμένοι  στα  Μητρώα  της  Ε.Α.Α.Σ.  ως  Τακτικά  ή Προαιρετικά Μέλη, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ 1171/72 και διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητος της Ενώσεως.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν.
2.    Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να διαμένουν μονίμως στο Λεκανοπέδιο Αττικής.
3.    Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται εγγράφως, συνοδευόμενες από φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητος ΕΑΑΣ, από τους υποψηφίους στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ενώσεως μέχρι 23 Ιαν 2014, τις καθημερινές (πλην Πέμπτης) και ώρες 10:00 έως 12:30. Η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταληκτική. Σχετικό έντυπο θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από την Γραμματεία της ΕΑΑΣ.
4.    Υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, δεν αποκλείει την υποψηφιότητα για τη θέση Μέλους του Δ.Σ.
5.    Ο πίνακας των υποψηφίων θα επικυρωθεί από το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. την 31η  Ιαν 2014, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Ενώσεως και των Παραρτημάτων αυτής και θα κοινοποιηθεί στους Συνδέσμους των Αποστράτων Αξκών των Τάξεων της Σ.Σ.Ε., τους Συνδέσμους Όπλων – Σωμάτων,  στον Σ.Α.Α.Υ.Σ., στον Σ.Α.Α.Μ.Θ. και στην Π.Ο.Α.Σ.Α.
6.    Η  εκλογή  διενεργείται  δια  ενιαίου  ψηφοδελτίου,  στο  οποίο  αναγράφονται χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και χωριστά τα ονόματα των λοιπών υποψηφίων για Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υποψήφιοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο για οποιαδήποτε ως ανωτέρω θέση με αλφαβητική σειρά.
7.    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως είναι 11μελές, ήτοι:
α.    Πρόεδρος Αντγος ή Υπτγος ε.α., του Στρατού Ξηράς
β.    Αντιπρόεδρος Αντγος ή Υπτγος ε.α., του Στρατού Ξηράς
γ.    Δύο (2) Mέλη – Σύμβουλοι από την  τ. Χωροφυλακή (ΕΛ.ΑΣ. σήμερα)
δ.    Ένα (1) Mέλος – Σύμβουλος του Στρατού Ξηράς από το Δικαστικό Σώμα
ε.     Ένα (1) Mέλος – Σύμβουλος του Στρατού Ξηράς από το Οικονομικό Σώμα
στ.  Πέντε (5) Mέλη – Σύμβουλοι από το Στρατό Ξηράς από οιοδήποτε  Όπλο –Σώμα  πλην Δικαστικού  και Οικονομικού Σώματος
8.    Η θητεία των Mελών του Δ.Σ. είναι τριετής, μη αποκλειομένης της επανεκλογής των.
9.    Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν οι εγγεγραμμένοι στην Ε.Α.Α.Σ. ε.α. Αξιωματικοί ως Τακτικά Μέλη, οι οποίοι διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητας της Ενώσεως (άνδρες  και  γυναίκες).  Απόστρατοι  Αξιωματικοί,  μη  εγγεγραμμένοι  ως  Μέλη  της Ενώσεως και οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία, μπορούν να πράξουν αυτό εφ’ όσον εγγραφούν μέχρι την προηγουμένη ημέρα προκήρυξης των εκλογών (21 Νοε 2013).
10.  Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι εγγεγραμμένοι στην Ε.Α.Α.Σ. ε.α. Αξιωματικοί ως Προαιρετικά Μέλη της Ε.Α.Α.Σ –άνδρες και γυναίκες– εφ’ όσον διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητος της Ενώσεως.
11.  Κάθε ψηφοφόρος αφού λάβει από την Εφορευτική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο, σημειώνει με ένα (1) σταυρό τους υποψήφιους για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου – από έναν κατά περίπτωση – και με ένα (1) έως τέσσερεις (4) σταυρούς τους υποψηφίους για τη θέση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
12.  Ψηφοδέλτιο που δεν έχει κανένα σταυρό ή περισσότερους των έξι (6) είναι άκυρο.
13.  Ψηφοδέλτιο  που  έχει  περισσότερους  του  ενός  (1)  σταυρού  στη  θέση  του Προέδρου ή Αντιπροέδρου, είναι άκυρο για το τμήμα αυτό του ψηφοδελτίου.
14.  Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους των τεσσάρων (4) σταυρών στο τμήμα για τα Μέλη του ΔΣ, είναι άκυρο για το τμήμα αυτό του ψηφοδελτίου.
15.  Η Ψηφοφορία είναι μυστική και για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ.
16.  Όσοι δεν έχουν Δελτίο ταυτότητας της Ε.Α.Α.Σ. και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην  εκλογική διαδικασία, θα πρέπει  να υποβάλλουν  δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας μέχρι την προηγουμένη ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών (δηλαδή μέχρι 21 Νοε 2013).
17.  Όσοι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονται μακράν του τόπου μονίμου κατοικίας  των,  συνεπώς  και  του  Παραρτήματος  στο  οποίο  είναι  εγγεγραμμένοι, δύνανται να ψηφίσουν με Υπεύθυνη Δήλωση, στο πλησιέστερο Εκλογικό τμήμα.
18.  Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο Νομό Αττικής -Αθήνα- και σε όλα τα Παραρτήματα την αυτή ημέρα και ώρες.
19.  Οι εκλογές διενεργούνται από Εφορευτικές Επιτροπές με μέριμνα της Ε.Α.Α.Σ.
20.  Όσοι επιθυμούν να πλαισιώσουν τις Εφορευτικές Επιτροπές και είναι Μέλη των Συνδέσμων των Τάξεων της Σ.Σ.Ε. και του Σ.Α.Α.Υ.Σ., θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική Δήλωση στην Ε.Α.Α.Σ., μέσω των Συνδέσμων ή απευθείας, από 12 Δεκ 2013 μέχρι 15 Ιαν 2014.
21.  Στα  Μέλη  των  Εφορευτικών  επιτροπών  θα  καταβληθεί  αποζημίωση  (100,00 Ευρώ) με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
22.  Η υποβολή υποψηφιότητας αποκλείει την συμμετοχή στις παραπάνω επιτροπές. Επίσης όσοι δεν έχουν Δελτίο Ταυτότητας δεν μπορούν να είναι Μέλη Εφορευτικών Επιτροπών.
23.  Από τότε που θα ανακηρυχθούν από το Δ.Σ. οι υποψηφιότητες και μέχρι την Παρασκευή 21 Φεβ 2014, οι υποψήφιοι δύνανται, εφόσον επιθυμούν, να επισκέπτονται τα Παραρτήματα –εργάσιμες ημέρες και ώρες– κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του υποψηφίου με το Τοπικό Συμβούλιο (Τ.Σ.) του Παραρτήματος, για την ακριβή ώρα επίσκεψης.  Τα  Παραρτήματα  θα  πρέπει  να  αναρτήσουν  σχετική  ανακοίνωση  στον Πίνακα Ανακοινώσεών τους για την επίσκεψη.   Επίσης κατά την παρουσία του υποψηφίου στο Παράρτημα, θα πρέπει να παρίσταται τουλάχιστον ένα μέλος του Τ.Σ.
24.  Διευθύνσεις και τηλέφωνα των Παραρτημάτων δύνανται να λάβουν οι Υποψήφιοι, από την Γραμματεία της Ε.Α.Α.Σ.
25.  Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν μέχρι 20 Δεκ 2013 περιληπτικό βιογραφικό σημείωμα ή σχετικό κείμενο μέχρι 800 λέξει, προκειμένου να δημοσιευθούν στην Εθνική Ηχώ (Ε.Η.) μηνός Ιανουαρίου 2014, εφόσον το επιθυμούν.

Εκ του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Συνάντηση της ΠΟΣ με τον Γενικό Διευθυντή Π/Υ του Υπ. Οικονομικών.

Print Friendly and PDF

Τη Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας  της ΠΟΣ με τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά τη συνάντηση εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση.Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  
Site      :  www.hellasmil.gr 
e-mail  :  info@hellasmil.gr
Τηλ. 6972717990
Αριθμ. Πρωτ. 41 /2013
          Αθήνα,  24 Οκτ. 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 28
Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε, κατόπιν αιτήματος της ΠΟΣ, συνάντηση του Προέδρου και του Α’ Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας με τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών  κ. Παναγιώτη Καρακούση στο γραφείο του, με τη συμμετοχή του αρμοδίου στελέχους του υπουργείου για θέματα Άμυνας.
Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα θέματα που απασχολούν τα μέλη της Ομοσπονδίας (αποστράτων και εν ενεργεία) και συζητήθηκαν ρεαλιστικές προτάσεις διευθέτησής τους στο πλαίσιο του εφικτού, εντός της υπάρχουσας και γνωστής δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και των δεσμεύσεων του προϋπολογισμού του 2014.
Ειδικότερα:
Μειώσεις μισθών και συντάξεων στρατιωτικών το 2014
Το θέμα των «μη περαιτέρω μειώσεων μισθών και συντάξεων στρατιωτικών» για το 2014, έχει ήδη εγγραφεί στο κατατεθέν προσχέδιο του Προϋπολογισμού. Η ΠΟΣ εξέφρασε επιφυλάξεις για ενδεχόμενες «επιπλοκές» αναφορικά με την τελική έκβαση του θέματος. Ο Γενικός Διευθυντής μας διαβεβαίωσε ότι το θέμα αυτό έχει «κλειδώσει», δεν αναμένονται «επιπλοκές» και δεν υπάρχει η παραμικρή ανησυχία.  Επίσης απαντώντας σε σχετική ερώτηση μας, που αφορούσε στην εκπόνηση νέου μισθολογίου στρατιωτικών, μας ενημέρωσε ότι το  Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει αναλάβει κάποια σχετική υποχρέωση.
            Μετοχικό Ταμείο Στρατού
            Το χρέος του ΜΤΣ και η δημιουργία αποθεματικού του ταμείου προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στους μερισματούχους, λόγω κατακόρυφης  μείωσης των εσόδων προς διανομή, με αποτέλεσμα τις συνεχείς περικοπές του μερίσματος. Η Ομοσπονδία πρότεινε τρόπους αντιμετώπισης των παραπάνω όπως:
·        Απόδοση ποσοστού της ΕΑΣ (εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων) που παρακρατείται από τους μερισματούχους του ΜΤΣ, υπέρ ΑΚΑΓΕ       ή
·        Απομείωση του χρέους με ισόποσα από παραχώρηση ακίνητης περιουσίας ΤΕΘΑ ή
·        Παροχή διευκόλυνσης με περίοδο χάριτος για το χρέος του ΜΤΣ.
·        Παράταση της υποχρέωσης δημιουργίας αποθεματικού του ΜΤΣ  κατά 2-3 χρόνια.
            Ο Γενικός Διευθυντής μας ενημέρωσε ότι τα χρήματα του ΑΚΑΓΕ, ως εγγυημένο αποθεματικό του Κράτους, αλλά και λόγω Τρόικας, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανένα λόγο.  Θεώρησε πιο εφικτή την πρόταση να δοθεί περίοδος χάριτος 3-4 ετών, που σε κάθε περίπτωση απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. 
            Επίσης προτάθηκε από την ΠΟΣ, η διερεύνηση αξιοποίησης υπέρ ΜΤΣ  συγκεκριμένου ακινήτου ιδιοκτησίας του, ως έδρα νεοσύστατου Κυβερνητικού φορέα.
            Αποζημίωση εκτός έδρας
            Έγινε εκτενής και εποικοδομητική συζήτηση για το θέμα της αποζημίωσης εκτός έδρας, για το οποίο βεβαίως ασκεί πιέσεις η Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ (νέος όρος «επίδομα φύλαξης συνόρων»). Η συζήτηση στηρίχθηκε κατ’ αρχή στην υπάρχουσα νομοθεσία (ΠΔ 200/1993) που παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο για να δοθεί το επίδομα αυτό στους υπηρετούντες στην παραμεθόριο και να αρθεί μία αδικία που υφίστανται τα στελέχη του ΣΞ από το Νοέμβριο του 2012.  Διαφαίνεται ότι θα δοθεί λύση μόνο μέσω Π/Υ του ΥΠΕΘΑ και σε σχέση με δεσμεύσεις κάποιων ΚΑΕ. Επιπρόσθετα η Ομοσπονδία ζήτησε ενίσχυση με μέρος του απαιτούμενου ποσού από το αποθεματικό του Υπ. Οικονομικών, πρόταση η οποία μάλλον αποκλείσθηκε.
ΕΚΟΕΜΣ - Κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης
Η εξαίρεση του ΕΚΟΕΜΣ από τον συνυπολογισμό του στη μηνιαία  σύνταξη, καθόσον δεν αποτελεί φορέα κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της μηνιαίας κράτησης υγειονομικής περίθαλψης 4% επί όλου του ακαθαρίστου ποσού (παρά την αντίθετη προς τούτο άποψη του υπ. Οικονομικών) είναι πλέον αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας.

Τέλος συμφωνήθηκε να υποβάλλουμε προτάσεις επί θεμάτων που μας απασχολούν και δεσμεύθηκε ότι θα τις εξετάσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
            Θεωρούμε ότι ήταν μία εποικοδομητική συνάντηση συνεργασίας της ΠΟΣ με τον Γενικό Διευθυντή  κ. Παναγιώτη Καρακούση, ο οποίος μας εξέφρασε την εκτίμησή του για την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων και το έργο των στελεχών τους και προσδοκούμε στη συνέχιση αυτής της συνεργασίας. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                       

                                          Ο                                                                                             Ο
           ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           
   Νικολόπουλος Βασίλειος                                                     Παπαδόπουλος Βασίλειος
         Ταξίαρχος  εα                                                                         Ταξίαρχος  εα