Menu Bill Papas

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

Δικαιολογητικά Έκδοσης Ταυτότητας ΕΑΑΣ

Print Friendly and PDF

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Ταυτότητας ΕΑΑΣ για κάθε περίπτωση είναι τα παρακάτω:
 •  Για Αξιωματικούς Στρατού
            Αίτηση (χορηγείται από την EAAΣ και Παραρτήματα)
            Δύο φωτογραφίες ταυτότητος διαστάσεων 2,5X2,5 (μικρές) η μία τουλάχιστον με στολή. 
            Φ/A Αστυνομικής Ταυτότητας. 
            Εγκύκλιος Αποστρατείας ή Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου.
 • Για Αξιωματικούς τ. Χωροφυλακής - EΛ.AΣ.
            Αίτηση (χορηγείται από την ΕΑΑΣ και Παραρτήματα).
            Δύο φωτογραφίες ταυτότητος διαστάσεων 2,5X2,5 (μικρές) με στολή τουλάχιστον η μία.
            Φ/A Αστυνομικής Ταυτότητος.
            ΦEK Αποστρατείας.
         Απόφαση MTΣ χορηγήσεως Μερίσματος ή Αναλυτικό Φύλλο Ενημέρωσης Μερισματούχου MTΣ ή Βεβαίωση MTΣ από τα οποία να φαίνεται ή να προκύπτει η κράτηση 1% υπέρ EAAΣ.
 • Για Αξιωματικούς τ. Χωροφυλακής-EΛ.AΣ. που δεν τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ από το MTΣ
             Όλα τα παραπάνω
           Υπεύθυνη  Δήλωση του N. 1599/88  στην οποία να δηλώνουν ότι επιθυμούν να γίνουν μέλη της EAAΣ και να τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ από το MTΣ.
 •  Για Μέλη Ορφανικών Οικογενειών
            Αίτηση (χορηγείται από την ΕΑΑΣ και Παραρτήματα).
            Δύο φωτογραφίες ταυτότητος διαστάσεων 2,5X2,5 (μικρές).
            Φ/A Αστυνομικής Ταυτότητος.
           Ταυτότητα που εκδόθηκε από την EAAΣ του εκλιπόντος Aξκού ή Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/88 ότι απωλέσθη η παρεδόθη.
            Πράξη απονομής συντάξεως ή Συνταξιοδοτική Πράξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
         Απόφαση MTΣ χορηγήσεως Μερίσματος ή Αναλυτικό Φύλλο Ενημέρωσης Μερισματούχου MTΣ ή Βεβαίωση MTΣ από τα οποία να φαίνεται ή να προκύπτει η κράτηση 0,5% υπέρ EAAΣ.

 • Σε περίπτωση απώλειας ταυτότητος ΕΑΑΣ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
              Φ/Α αστυνομικής ταυτότητος.
              Βεβαίωση δήλωσης απώλειας από Αστ. τμήμα.
           Φωτογραφία  με  στολή  για  τους  δικαιούχους  ή  με  πολιτικά  για τα μέλη ορφανικών οικογενειών.

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Προτάσεις ΣΑΑΑ/ΣΣΕ81 προς Π.Ο.Σ.

Print Friendly and PDF

Εν όψη της συνάντησης του κ. ΥΦΕΘΑ με την Διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών υποβλήθηκαν προτάσεις του Συνδέσμου της τάξης όπως παρακάτω
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΑΑ/ΣΣΕ81 ΠΡΟΣ Π.Ο.Σ.
ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΦΕΘΑ/ΥΠΕΘΑ ΤΗΝ 28 ΣΕΠ.2012
1. Αυτοαπασχόληση και απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα των συνταξιούχων αποστράτων χωρίς περιορισμούς και νομικές εξαιρέσεις.
2. Άμεση πληρωμή ΒΟΕΑ & επιστροφή του δανείου από το ΜΤΣ προς το ΕΚΟΕΜΣ.
3. Επικουρικότητα ενοποιημένου ΜΤ/ΕΔ χωρίς ΕΛ.ΑΣ και Λ.Σ., ή πλήρη ενοποίηση Μ.Τ. (Ε.Δ. και Σ.Α.), με άμεση μελέτη απόδοσης.
4. Καμία αναδρομική μείωση των ΒΟΕΑ .
5. Άρση της παύσης της μισθολογικής προαγωγής των ε.ε. και ουδεμία παύση στους ε.α.
6. Ουδεμία τυχούσα αναδρομική κράτηση του εφ’ άπαξ των ήδη συνταξιοδοτημένων αποστράτων.
7. Επαναπροσδιορισμός των ποσοστών των κρατήσεων Στρκων (ΜΤΣ,ΕΛΟΑΣ,ΕΚΟΕΜΣ, ΕΛΧΑΟΙΑ, ΝΙΜΤΣ, ΕΑΑΣ, Αλληλεγγύης, Ανεργίας).
8. Άρση της ρατσιστικής κράτησης των κάτω των 55 και 60 ετών και αναδρομική επιστροφή των παρακρατη­θέντων.
9. Κατάργηση της παύσης επαναφοράς ε.α. σε ενεργό υπηρεσία, με αλλαγή σε πρόσληψη με σύμβαση για ορισμένο χρόνο και έργο, σε όλες τις δραστηριότητες του ΥΠΕΘΑ (όπως και σε όλες τις ΔΕΚΟ).
10. Εξέταση σύνδεσης του μισθολογίου των ε.α. με ε.ε. (Υπόψη η παύση αυτόματης αύξη­σης μισθών), και σύνδεση του μισθού του Α/ΓΕΕΘΑ με αυτόν του Αρεοπαγίτου.
11. Απαγόρευση κατάργησης της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, αλλά επέκταση και Bonus της δραστηριότητάς της σε ειδικές πολιτικές υποθέσεις.
12. Ίδρυση Σχολής Στρατιωτικών ανταποκριτών με χρόνο τηλεθέασης ή δημιουργία ειδικής συχνότητας τηλεοπτικής και ηλεκτρονικής.
13.  Αυτοεξασφάλιση ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεων των Ε.Δ. με δημιουργία ανάλογων υποδομών με δημιουργία αυτοτελούς  “Υπηρεσίας Ενεργειακής Δράσης”, ιδίων   κεφαλαίων ή από ΣΔΙΤ, με διοικητικό προσωπικό ε.α., σε χώρους ΤΕΘΑ υπέρ εσόδων ΥΠΕΘΑ.
14. Πρόγραμμα για υπερχρεωμένα νοικοκυριά για ε.ε. και ε.α. μεταξύ Ένωσης Ελληνικών Τρα­πεζών και ΥΠΕΘΑ.
15. Συνέχιση της  κατασκευής της Α/Τ τάφρου και προσοχή στην αφελληνοποίηση των Νη­σιών, με μετανάστες και επενδυτές.
16. Χρήση ΣΔΙΤ από το ΥΠΕΘΑ με αποτέλεσμα, έργο και χρήση απ’ το ΥΠΕΘΑ.
17. Ανταπόδοση κάθε συναλλαγής Ταμείων Εθνικής Άμυνας με το Κράτος (ΕΑΔΠ) υπέρ ΥΠΕΘΑ.
18. Κατάργηση Νόμου Βενιζέλου, για δωρεάν παραχώρηση χώρων, εισόδου αλλογενών εισακτέων στις Παραγωγικές Σχολές και της σημερινής ‘’πρυτανικής’’ λειτουργίας των ΑΣΕΙ.
19. Δημιουργία Ενιαίου Συνεταιριστικού οργανισμού διακλαδικών προμηθειών ειδών πρα­τηρίων για επίτευξη ανταγωνιστικών τιμών των πρατηρίων Ε.Δ. Πανελλαδικά.
20. Άμεση αλλαγή του ιδρυτικού νόμου της Ε.Α.Α.Σ. (χωρίς ΕΛ.ΑΣ).
21. Αναπλήρωση χρωστούμενων της πολιτείας προς το Μ.Τ.Σ. με :
-Οφειλόμενα από εξυπηρέτηση Εθνικής Αντίστασης,
-Οφειλόμενα δανείου Σεισμοπαθών Καλαμάτας,
- Οφειλόμενα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,
- Συντάξεων ΝΙΜΤΣ.
22. Άρση των αδίκων και άκαιρων αποφασισθέντων παρακρατήσεων των μερισμάτων στα Μ.Τ.Σ. και ΕΚΟΕΜΣ. Μήπως …συνάδελφοι άλλων κλάδων έδειξαν τα εκκαθαριστικά τους?
23. Έκδοση συμφέρουσας πιστωτικής κάρτας για τους ε.ε. και ε.α. από τράπεζα που συνεργάζεται με το ΜΤΣ και χρωστά, μέσω της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, με όφε­λος και τις οικογενειακές συναλλαγές και τα έσοδα του ΜΤΣ.
24. Στέγαση των ε.ε. στελεχών από την αξιοποίηση Στρατιωτικών χώρων.
25. Ενημέρωση απόδοσης οικονομικών μέτρων ενίσχυσης της ΕΛ.ΑΣ προς το Μ.Τ.Σ. και απόδοση στους μερισματούχους της ΕΛΑΣ μερίσματος, βάσει αποδοθέντων  απ’ αυτούς πόρων σε ξεχωριστό λογαριασμό.
26. Αύξηση της θητείας και υποχρεωτική στράτευση γυναικών.
27. Δικαίωμα εξαγοράς θητείας πέραν του 9μήνου και άνω των 32 ετών, για ξεκαθάρισμα στρατολογι­κών εκκρεμοτήτων .
28. Απόδοση ποσοστού των εσόδων  ΣΛ και ΣΔ καθώς και ΥΓ,  υπέρ πόρων ΜΤ/ΕΔ.
29.Επιστροφή των κλαπέντων αποθεματικών των ταμείων και άμεση επένδυση-αξιοποίησή τους, ασφαλώς και με προοπτική.
30. Οργάνωση, μετεκπαίδευση αποστράτων στελεχών.
31. Απόδοση ποσοστού ή όλο των κρατήσεων του πρώην ΛΑΦΚΑ (αλληλεγγύης) υπέρ ΜΤΣ για εξυγίανση.

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Τό Έμβλημα του Συνδέσμου.

Print Friendly and PDF

Ο Θυρεός του Συνδέσμου φέρει στο κέντρο σε κίτρινο χρώμα το δικέφαλο αετό φέρο­ντα σπάθη στο δεξί και σταυρό στο αριστερό του πόδι, το υπόβαθρο είναι χρώματος θαλασσί, ενώ στο άνω μέρος σε λευκό υπόβαθρο φέρει το λογότυπο «ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΠΑΣΑ ΓΗ ΤΑΦΟΣ»


Η Σημαία του Συνδέσμου.

Print Friendly and PDF

   Το λάβαρο του Συνδέσμου είναι υφασμάτινη σημαία διαστάσεων 0,75 Χ 1,00 μ. με τρείς λωρίδες (2 χρώματος θαλασσί και 1 χρώματος λευκού στη μέση) επί της οποίας απεικονίζεται στο κέντρο σε κίτρινο χρώμα ο δικέφαλος αετός φέρων σπάθη στο δεξί και σταυρό στο αριστερό του πόδι και περιφερειακά ο διακριτικός τίτλος του Συνδέσμου και το έτος ιδρύσεως.

Η Σφραγίδα του Συνδέσμου.

Print Friendly and PDF

Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση δικέφαλο αετό φέρο­ντα σπάθη στο δεξί και σταυρό στο αριστερό του πόδι και περιφερειακά το διακριτικό τίτλο του Συνδέσμου και το έτος ιδρύσεως.

Ο εν λόγω δικέφαλος αετός είναι αυτός που απεικονίζεται στο άλμπουμ της Τάξεως μας που εκδόθηκε με την αποφοίτησή μας από τη ΣΣΕ το 1981.Νέα Σύνθεση Δ.Σ. Συνδέσμου ΑΑΑΣΣΕ τάξεως 1981

Print Friendly and PDF

Μετά τη Γενική Συνέλευση της 8ης Φεβρουαρίου 2015 του Συνδέσμου μας και το πέρας των αρχαιρεσιών, το Διοικητικό Συμβούλιο με τα νεοεκλεγέντα μέλη, συνήλθε σε Σώμα και κατόπιν ψηφοφορίας προέβη στην παρακάτω ανάθεση καθηκόντων.
 1.  Χατσίκας Δημήτριος: Πρόεδρος
 2. Μανωλάς Βασίλειος:  Αντιπρόεδρος
 3. Κολοβός Μαρκόπουλος Ιωάννης:  Γενικός Γραμματέας
 4. Τασσόπουλος Σπυρίδων:  Ταμίας
 5. Παπαδόπουλος Βασίλειος: Εκπρόσωπος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
 6. Χαβατζόπουλος Παναγιώτης  1ο Αναπληρωματικό Μέλος
 7. Σαπουτζής Αθανάσιος:  2ο Αναπληρωματικό μέλος
Επίσης στην  Ελεγκτική Επιτροπή του Συνδέσμου  εξελέγησαν οι παρακάτω:
 1. Αρβανίτης Γεώργιος: Πρόεδρος
 2. Καρράς Γεώργιος: Μέλος
 3. Σπαθάρος Νικόλαος: Μέλος
Επιπρόσθετα ως Εκπρόσωποι του Συνδέσμου σε άλλους φορείς εξελέγησαν οι παρακάτω:
 1. Χατσίκας Δημήτριος.
 2. Παπαδόπουλος Βασίλειος.
 3. Τασσόπουλος Σπυρίδων.
 4. Κολοβός Μαρκόπουλος Ιωάννης.
 5. Σαπουτζής Αθανάσιος.

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Νέες Μειώσεις στα Μερίσματα ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ

Print Friendly and PDF

   Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες κυοφορείται νέα μείωση στο μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού ύψους 25% και μάλιστα αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2012. Για το ΕΚΟΕΜΣ παίζεται μεταξύ 15% έως 25% με πιθανότερη εκδοχή 20%.
    Ανώνυμες πληροφορίες λένε ότι το ΓΕΣ πρότεινε μειώσεις 25% και η ΕΑΑΣ 15% αλλά δεδομένου ότι δέν υπάρχουν λεφτά για το μέρισμα ΜΤΣ της 5ης Οκτωβρίου, διαβλέπω για το ΜΤΣ οτι θα κάτσει στο 25%.  
    Αυτό σημαίνει ότι η συνολική μείωση των μερισμάτων είναι για το ΜΤΣ 50% και για το ΕΚΟΕΜΣ 30%. Ετσι δέν θα πάρετε μέρισμα ή θα πάρετε το πολύ 20 € για χαρτζηλίκι. Επίσης όσων τα παιδιά δέν πήραν ΒΟΕΑ, θα το πάρουν μειωμένο και σύμφωνα με τα νέα διαμορφωμένα μερίσματα.
   Ετσι βλέπω να διαμορφώνεται το ανώτατο πλαφόν στα 300 € σύμφωνα με τους στόχους της Κυβέρνησης για τα Επικουρικά. Ή μήπως ήδη προσθέσανε ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ και ψάχνουν το πλαφόν;
Παράλληλα με τις μειώσεις θα εξαγγείλουν και την παροχή ΒΟΕΑ σε μερίδα δικαιούχων καθώς και μερική εξόφληση του χρέους του ΜΤΣ πρός ΕΚΟΕΜΣ για να δείξουν ότι κάτι κινείται. (Ενδόμυχη σκέψη: Θα τα δούμε αυτά όμως ή θα μείνουν εξαγγελίες;)

Στην Εισαγγελία το Πόρισμα για το ΜΤΣ

Print Friendly and PDF

      Διαβιβάστηκε από την ΕΑΑΣ το πόρισμα για το ΜΤΣ στην προϊσταμένη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών :

mts-raikoy 

 

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας Αποστράτων 19 Σεπ.

Print Friendly and PDF

Πραγματοποιήθηκε σήμερα την 19η Σεπτεμβρίου 2012 στην Αθήνα, η προγραμματισθείσα συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εν αποστρατεία στελεχών των  ΕΔ & ΣΑ, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στην οποία συμμετείχε και ο Σύνδεσμος της Τάξης μας. Μια συγκέντρωση στην οποία τα μέλη του Συνδέσμου έδωσαν δυναμικό «παρών» ενώ αρκετοί ήταν και οι Συμμαθητές που ήλθαν από την επαρχία.
Μετά τις ομιλίες των Προέδρων των ΕΑ, αντιπροσωπεία του Συνδέσμου μας παρέδωσε «Ψήφισμα (κλικ εδώ)» στον Πρόεδρο της ΕΑΑΣ κ. Π. Μαυροδόπουλο. Ακολούθησε πορεία προς την  Πλατεία Συντάγματος, η οποία κατέληξε εμπρός από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.  Δύο επιτροπές επέδωσαν το σχετικό κοινό «Ψήφισμα Αποστράτων Ε.Δ. και Σ.Α.»(κλικ εδώ), η μία στην οποία μετείχε και Πρόεδρος του Συνδέσμου μας στη Βουλή και η άλλη στο Υπουργείο Οικονομικών.

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας ΣΑΑΑΣΣΕ81 της 19 Σεπ.

Print Friendly and PDF

ΨΗΦΙΣΜΑ 
Σ.Α.Α.Α.Σ.Σ.Ε. ΤΑΞΕΩΣ 1981»  
για επίδοση στον Πρόεδρο ΕΑΑΣ την 19 Σεπ.2012
    Στην Αθήνα, σήμερα την 19η Σεπτεμβρίου 2012, οι εν αποστρατεία Έλληνες Στρατιωτικοί  και Αστυνομικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, συγκεντρωθήκαμε να διαδηλώσουμε μαζικά ενάντια στην επιχειρούμενη οικονομική μας εξαθλίωση, αλλά και να κοινοποιήσουμε Πανελλαδικά τα δίκαια οικονομικά και Εθνικά μας αιτήματα. Θα αγωνιστούμε στο πλευρό του Ελληνικού Λαού, ενάντια στη διακύβευση της Εθνικής μας Κυριαρχίας, την καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση συνταγματικών δικαιωμάτων και τη συνεχή υποβάθμιση κοινωνικών υπηρεσιών και παροχών υγείας.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ
 • · Στην άνιση μεταχείρισή μας και την ένταξή μας ξανά σε περικοπές που σχεδιάζονται και για τους συνταξιούχους και για τα ειδικά μισθολόγια.
 • · Στην περαιτέρω συρρίκνωση των αποδοχών μας.
 • · Στην άρνηση αναγνώρισης των μοναδικών συνθηκών εργασίας που από ανέκαθεν αντιμετωπίστηκαν πρόχειρα και αντεργατικά.
 • · Στην αντισυνταγματική κατάργηση νόμων που καθόριζαν τη μισθοδοσία μας.
 • · Στη σύνταξη νόμων που άνισα απαγορεύουν σ' εμάς αφενός μεν το δικαίωμα στην εργασία αφετέρου δε υπερφορολογούν το νόμιμο δικαίωμα της Αίτησης Αποστρατείας.
 • · Στο διαχωρισμό αντισυνταγματικά με ηλικιακό ρατσισμό σε αποστρατευθέντες ευδόκιμα ή μετά από αίτησή τους και έγκριση της Υπηρεσίας.
 • · Στη διάλυση των Μετοχικών μας Ταμείων που οι διαχρονικές πολιτικές και κυβερνητικές επιλογές, πράξεις και παραλείψεις τα ώθησαν σε σημείο κατάρρευσης, μεθοδεύοντας την υφαρπαγή της περιουσίας τους. 
 • · Στη συνεχή υποβάθμιση των παροχών υγείας σ' εμάς και τις οικογένειές μας και συρρίκνωση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων. 
  Δεν επιθυμούμε ειδικά προνόμια και εξαιρέσεις έναντι του Ελληνικού Λαού. Αντιστεκόμαστε μαζί του.
    Είμαστε οι τελευταίοι που θα έβαζαν το συντεχνιακό ή προσωπικό συμφέρον, πάνω από το συμφέρον της Χώρας και της Ελληνικής κοινωνίας, γιατί είμαστε μία κοινωνική ομάδα που έχει έμπρακτα προσφέρει σημαντικότατο κοινωνικό έργο άμεσα ή έμμεσα. Μία κοινωνική ομάδα, μέλη της οποίας δε δίστασαν να δώσουν και τη ζωή τους ακόμα για τη διασφάλιση της ειρήνης και την επίτευξη της δημοκρατίας. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΟΜΩΣ 
 • · Την πρωτοβουλία εσωτερικής υποτίμησης των αγαθών επιβίωσης.
 • · Την προστασία των    Δημόσιων αγαθών (Νερό, Ρεύμα, Πρώτες Ύλες).
 • · Τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης υπέρ του Λαού για τον Λαό.
 • · Την ΣΔΙΤ με αποτέλεσμα κρατικά έργα με ιδιοκτήτη το ΚΡΑΤΟΣ.
 • · Την ανάλογη με μισθούς και συντάξεις ΜΕΙΩΣΗ των υποχρεώσεων των νοικοκυριών   (δάνεια, κοινωνικά αγαθά).
 • · Την εγγύηση των συνόρων μας από τους Ευρωπαίους Εταίρους μας.
 • · Την εγγύηση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεών μας για τη διασφάλιση της εδαφικής μας ακεραιότητας και της Εθνικής μας Κυριαρχίας.
 • · Την εγγύηση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Σωμάτων Ασφαλείας για την ασφάλεια των Πολιτών του Έθνους μας.
 • · Την απόδοση των οφειλομένων από σκόπιμες πολιτικές αποφάσεις στα Μετοχικά μας Ταμεία και την αναπλήρωση των αποθεματικών τους.
 • · Την άμεση ενοποίηση των μετοχικών ταμείων των 3 κλάδων με ταυτόχρονο εξονυχιστικό έλεγχο διαχείρισης και την μετατροπή αυτού σε επικουρικό υπό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με σκοπό την άρση άνισης κατανομής κοινωνικών πόρων αλλά και την ακριβοδίκαιη ισοκατανομή μερίσματος και ΒΕΑ σε ίδιας κατάστασης στελέχη ε.α.
 • · Την εξάλειψη των αντισυνταγματικών Νόμων ηλικιακού ρατσισμού που επιβάλατε στους απόστρατους.
 • · Την ανταπόδοση για τις αξιοποιημένες εκτάσεις ΤΕΘΑ και την άρση της δωρεάν παραχώρησης.
 • · Την άρση του παγώματος της μισθολογικής προαγωγής.
 • · Την καθιέρωση “Ελληνικού Γένους” για την είσοδο στις Στρατιωτικές Σχολές. 
 • · Τη θεσμοθέτηση πόρων ενίσχυσης των ΕΛΟΑΣ και ΕΚΟΕΜΣ.
 • · Την αναγνώριση της ΑΟΖ.
 • · Την υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεών σας που μάλιστα ήταν και κοστολογημένες. 
ΤΕΛΟΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 
    Ο Αγώνας μας θα συνεχιστεί και θα συνενωθεί με αυτόν του υπόλοιπου Ελληνικού Λαού για μία Πατρίδα Εθνικά Κυρίαρχη, με αξιοπρεπείς πολίτες και με Ένοπλες Δυνάμεις-Σώματα Ασφαλείας πυλώνες προάσπισης της Εθνικής μας Κυριαρχίας και της Ασφάλειας των πολιτών.
   Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις στα πλαίσια που καθορίζονται από το Σύνταγμα και τους Θεσμούς για την προάσπιση της Αξιοπρέπειάς μας, αλλά και την επιβίωσή μας.

Κοινό Ψήφισμα Αποστράτων Ε.Δ. και Σ.Α.

Print Friendly and PDF

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α   ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ   Ε.Δ. ΚΑΙ  Σ.Α
Στην Αθήνα σήμερα την 19η Σεπτεμβρίου 2012 , τα εν αποστρατεία Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.)  και  Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α.), συγκεντρωθήκαμε για να διαδηλώσουμε μαζικά και ενωτικά, την οργή μας και την αταλάντευτη απόφασή μας να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας, αλλά και να εκφράσουμε την ανησυχία μας,  για την Εθνική  Άμυνα  και τη Δημόσια Τάξη.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ
- Συμπαραστεκόμαστε στα δίκαια αιτήματα των εν ενεργεία συναδέλφων μας και παλεύουμε για να μην περάσουν τα μέτρα περαιτέρω μείωσης των αποδοχών τους, που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της μείωσης των ειδικών μισθολογίων, τα οποία σε ότι αφορά τα στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α., ούτε ειδικά είναι, ούτε προνομιακά. Τα εν ενεργεία στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α. είναι τα χαμηλότερα αμοιβόμενα εκ των ειδικών μισθολογίων, ενώ παράλληλα προσφέρουν σε καθημερινή βάση ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για να μπορεί ο Ελληνικός Λαός να αισθάνεται ελεύθερος και να είναι ανεμπόδιστος στις καθημερινές του δραστηριότητες.
- Είμαστε κομμάτι του σκληρά δοκιμαζόμενου Ελληνικού Λαού, συμπάσχουμε με αυτόν, έχουμε νεκρούς που έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος εν ειρήνη  και κάθε διεκδίκησή μας δεν στρέφεται εναντίον  του γενικού συνόλου.
- Επειδή καθημερινά βιώνουμε τη βάσανο των ισοδύναμων  μέτρων είμαστε αντίθετοι στην περαιτέρω μείωση του αξιόμαχου  των Ε.Δ. και των Σ.Α. και την υποβάθμιση της οικονομικής  κατάστασης  των στελεχών τους.
- Εφόσον οι δανειστές απαιτούν μείωση των αμυντικών δαπανών, θα  πρέπει πριν από όλα να εγγυηθούν την ακεραιότητα της χώρας μας από κάθε απειλή και επιβουλή που εμείς ως Έλληνες βιώνουμε καθημερινά.
- Με τις μέχρι τώρα μειώσεις των συντάξεών μας  που ξεπερνούν το 50%, με τη διάλυση των Μετοχικών Ταμείων μας και με την πρωτοφανή επιδρομή στα εναπομείναντα εισοδήματά μας, λόγω της άκριτης φορολόγησης, η επιβίωσή μας είναι πλέον προβληματική.
- Ειδικά για τους βετεράνους, οι οποίοι έθεσαν   τη ζωή τους  σε κίνδυνο για την ελευθερία της Πατρίδας, πολλοί δε από αυτούς φέρουν τραύματα, η περικοπή των προς το ζην που η Πατρίδα όφειλε να τους παρέχει και η νοσοκομειακή και φαρμακευτική δοκιμασία  που βιώνουν καθημερινά, αποτελεί ντροπή και παγκόσμιο φαινόμενο αγνωμοσύνης.
Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε
- Την μη περαιτέρω μείωση των αποδοχών των εν ενεργεία συναδέλφων.
- Την ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας και της Δημόσιας Ασφάλειας με την μη   περικοπή  του προϋπολογισμού των Ε.Δ.,  με την ανακήρυξη  της ΑΟΖ και την  μη εισαγωγή αλλογενών στις παραγωγικές Σχολές των Ε.Δ.
- Την κατάργηση του ηλικιακού ρατσισμού που αφορά στη μείωση των συντάξεων για τους κάτω των 55 και κάτω των 60 ετών αποστράτους.
- Την κατάργηση των περιορισμών στο αναφαίρετο δικαίωμα εργασίας των αποστράτων.
- Την μη περαιτέρω μείωση των συντάξεων και των μερισμάτων μας και την κατάργηση των αλχημειών,  με τις οποίες  υπολογίζονται οι μειώσεις  στις συνταξιοδοτικές πράξεις.
- Την εξυγίανση και εξασφάλιση  της βιωσιμότητας των Μετοχικών Ταμείων.
- Την επιστροφή των ληστευθέντων χρημάτων λόγω PSI,  που εμείς έχουμε καταβάλει  και ανήκουν στα Μετοχικά Ταμεία και τις Ενώσεις μας.
- Την αποκατάσταση της υποβαθμισμένης  φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μέσω των     Στρατιωτικών            Νοσοκομείων και του ΝΙΜΙΤΣ, στην κατασκευή και λειτουργία των οποίων οι απόστρατοι έχουν συνεισφέρει και συνεχίζουν ακόμη  να συνεισφέρουν με την  ειδική εισφορά.
- Την εξαίρεση των ειδικών επιδομάτων επικινδυνότητας από το σύνολο των αποδοχών που περικόπτονται, γιατί με την ακολουθούμενη πολιτική στην ουσία αυτά έχουν μηδενισθεί.
Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
Την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ελληνική Βουλή να λάβουν υπόψη τα ανωτέρω και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας , μέχρι την δικαίωση των αιτημάτων μας.
Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης να στηρίξουν τα δίκαια αιτήματά μας.
Οι μετέχοντες Φορείς
- Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ)
- Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (Ε.Α.Α.Ν)
- Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α)
- Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Ε.Α.Α.Λ.Σ)
- Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών (Α.ΚΙ.Σ)
- Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (Π.Ο.Σ)
- Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΑ/ΣΝΔ)
- Ελληνικός Σύλλογος Ναυτικής Αεροπορίας (Ε.Σ.Ν.Α)
- Ελληνικός Σύλλογος Υποβρυχίων (ΕΣΥ)
- Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αποστράτων Αξκών ΕΔ και ΣΑ(ΠΣΑΑΕΔ και ΣΑ)
- Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΑΣΜΥΝ)
- Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΑΣ)
- Σύνδεσμος Αποστράτων Αξ/κών τεχνικού Σώματος (ΣΑΑΤΧΕ)
- Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΑΣΥΔΑ)
- Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών ΠΝ (ΠΜ/ΣΑΣΥ (ΠΝ)
- Πανελλήνια Ομοσπονδία  Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφάλειας (Π.Ο.Α.Α.Σ.Α)
- Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αξιωματικών Πεζικού (Π.Σ.Α.Π)
- Σύλλογος Αποφοίτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΑΙΡ)
- Σύλλογος Αποστράτων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Α.Α.Υ.Σ)
- Πανελλήνια Ένωση Οικογενειών εκλειπόντων Αξ/κών Στρατού (ΠΕΟΕΑΣ)
- Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών πεσσόντων Αεροπόρων (ΠΑΣΟΙΠΑ).

Εθιμοτυπία

Print Friendly and PDF

Η Διοίκηση και τα μέλη του Συνδέσμου μας ευχαριστούν, τους Υπτγους:
Σαλωνίτη Στυλιανό,
Λεοντάρη Ηλία,
Οικονόμου Αλέκο και
Γκαρτζονίκα Παναγιώτη,
για την επίσημη πρόσκληση στις τελετές παράδοσης-παραλαβής, που απέστειλαν προς τους συμμαθητές τους, και εύχεται σ' αυτούς αλλά και σ' όσους παρέλαβαν νέα καθήκοντα, χρηστή και συνετή Διοίκηση - Διεύθυνση με υγεία δύναμη και τύχη.

Ευχές στους Στρατηγούς μας!!!

Print Friendly and PDF

Θερμά συγχαρητήρια για την προαγωγή τους στους αγαπητούς συμμαθητές:
Κώστα Βελεγράκη,
Τάσο Βίγλα,
Κώστα Βλάχο,
Πέτρο Γεωργίου,
Παναγιώτη Γκαρτζονίκα,
Νίκο Ζαχαριάδη,
Θανάση Ζάχο,
Ανδρέα Ηλιόπουλο,
Γιάννη Ηλιόπουλο
Ηλία Λεοντάρη,
Γιώργο Νικολάκο,
Γιώργο Ντζιμάνη,
Αλέκο Οικονόμου,
Χάρη Πανόπουλο,
Στάθη Πανυτσίδη,
Στέλιο Σαλωνίτη,
Βαγγέλη Σπανό και
Δημήτρη Χασάπη.
Τους ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή δύναμη!