Menu Bill Papas

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Ενημέρωση για ένδικα μέσα διεκδίκησης υπολοίπου 50%.(Ανακοίνωση ΠΟΣ)

Print Friendly and PDF


Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
 www.hellasmil.gr 
e-mail:  info@hellasmil.gr 
6972717990, *779900

Αριθμ. Πρωτ. 14 /2015
Αθήνα,   15 Ιουν. 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 54
   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων των Μελών της και προκειμένου να διευκολύνει τους συναδέλφους και να προτείνει τις απαιτούμενες ενέργειες, που αφορούν τα αναδρομικά λόγω των μειώσεων του Ν. 4093/2012 πουκρίθηκαν αντισυνταγματικές, παρέχει την παρακάτω ενημέρωση:
   Με την υπ’ αριθμό 51/23 Δεκ. 2014 ανακοίνωσή της η ΠΟΣ περιέγραφε την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί από απόψεως αποφάσεων μέχρι τότε, για το θέμα των μειώσεων μισθών και συντάξεων με τη ψήφιση του Ν. 4307/2014, που περιελάμβανε την αναθεώρηση του μισθολογίου στρατιωτικών και κατ’ επέκταση των συντάξεων.Ως γνωστόν, η Πολιτεία τότε προέβει στη μερική μικρή επαναφορά που αντιστοιχεί στο 50% της διαφοράς μεταξύ των βασικών μισθών του Ιουλίου 2012 και των βασικών μισθών που ίσχυαν μέχρι την ψήφιση του Ν. 4307/2014 (Νοε. 2014), χωρίς οποιαδήποτε νομοθετική δέσμευση απόδοσης του υπολειπόμενου 50%.
   Στις 3 Μαρτίου 2015 εκδόθηκαν  σε εφαρμογή του Ν. 4307/2014 οι νέες συνταξιοδοτικές πράξεις, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα άσκησης έφεσης ενώπιον του IIIΤμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που λήγει (κατάθεση έφεσης) στις 2 Ιουλίου 2015.
   Με απόφαση που εξέδωσε το Τριμελές Συμβούλιο (Επιτροπή Συμμόρφωσης) του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 16 Μαρ. 2015, διαπίστωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών ΔΕΝ έχει συμμορφωθεί πλήρως προς τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, με τις  οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών και των συντάξεων  των  ε.ε. και ε.α. Στελεχών ΕΔ και ΣΑ  από 1/8/2012 που επιβλήθηκαν με το Ν.4093/2012. Επισημαίνει μάλιστα ότι «Η υποχρέωση της Διοικήσεως να συμμορφωθεί προς την ακυρωτική απόφαση της Ολομέλειας  του ΣτΕ παραμένει ακέραιη».
   Δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στο κύρος των διατάξεων του Ν. 4093/2012, με τις οποίες είχε αναπροσαρμοστεί με πράξη του ΓΛΚ το ποσό της σύνταξης. 
   Με διαταγή του ΥΕΘΑ κ. Παν. Καμμένου συγκροτήθηκε στις 3/2/2015 κοινή επιτροπή εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών, για τη σύνταξη σχεδίου νόμου και ΚΥΑ, με σκοπό την πλήρη αποκατάσταση των μισθών των ε.ε. στελεχών ΕΔ και ΣΑ και των αδικιών επί των στρατιωτικών συντάξεων. Η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της στις 5/3/2015 και στη συνέχεια από το ΥΠΕΘΑ υποβλήθηκε σχετική πρόταση προς το Υπουργείο Οικονομικών. Μέχρι σήμερα (15/6/2015) δεν έχει διαπιστωθεί κάποια περαιτέρω ενέργεια.
Η Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη:
  • Τις ημερολογιακές δεσμεύσεις για άσκηση ενδίκων μέσων που υπάρχουν (πχ έφεσης μέχρι 2 Ιουλ. 2015), λόγω έκδοσης των νέων συνταξιοδοτικών πράξεων από 3 Μαρ. 2015.
  • Τη μη ευόδωση της προσδοκίας συμμόρφωσης της Πολιτείας με τη νομοθέτηση αποκατάστασης των μειώσεων με βάση τις δικαστικές αποφάσεις, σε συνδυασμό ίσως με τις γενικότερες πολιτικοοικονομικές εξελίξεις της Χώρας, αν και παρήλθε ικανό χρονικό διάστημα αναμονής.
  • Τη θετική απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣτΕ, η οποία αποκτά  βαρύνουσα θέση για μελλοντικές ενέργειες.
  • Τη διαμορφωθείσα μέχρι σήμερα κατάσταση.
  • Τις προτάσεις των δικηγορικών γραφείων με τα οποία συνεργάζεται.
  • Το συμφέρον των Μελών της.
 …παρέχει στην ιστοσελίδα της www.hellasmil.gr  σχετικές ενημερώσεις, προκειμένου τα Μέλη να αποφασίσουν εάν επιθυμούν την άσκηση αγωγών ή εφέσεων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρούμε τη συνεξέταση του καθαρού οικονομικού αποτελέσματος σε συνδυασμό με το κόστος και το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας των αγωγών/εφέσεων, τα οποία στοιχεία δύνανται να παρασχεθούν από τα αντίστοιχα δικηγορικά γραφεία και είναι διαφορετικά για κάθε περίπτωση (ανάλογα των αναδρομικών που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα).  Εάν η Πολιτεία αποδώσει το σύνολο των οφειλομένων μέχρι την εκδίκαση των αγωγών, τότε αυτές θα είναι άνευ αντικειμένου.  Πέραν αυτών όμως είναι αυτονόητο ότι η κατάθεση αγωγών και το πλήθος αυτών, συνήθως αποτελεί μοχλό πίεσης ικανοποίησης των διεκδικήσεων.

Όσοι έχουν καταθέσει εφέσεις περί το Μάιο του 2013 στο Ελεγκτικό Συνέδριο (όπως είχε προτείνει τότε η ΠΟΣ), κατά των τότε συνταξιοδοτικών πράξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για αναπροσαρμογή της σύνταξης βάσει του Ν. 4093/2012, δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.

ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ της Ομοσπονδίας, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι η απόφαση για κατάθεσηή όχι, έφεσης ή αγωγής, ο χρόνος κατάθεσής της καθώς και η επιλογή δικηγόρου είναι προσωπική υπόθεση. Για διευκόλυνση των Μελών παρατίθενται στοιχεία επικοινωνίας δικηγορικών γραφείων, με τα οποία συνεργάζεται η Ομοσπονδία :

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναστάσιου Μαλισάγκου,  Αριστοτέλους αρ. 11, ΤΚ 546 24,  Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310 508414, 6974366654, Φαξ2310 225736     E-mail: malisagos@yahoo.gr

ΑΘΗΝΑ
Κωνσταντίνου Παραγιουδάκη,  Ακαδημίας αρ. 78, 4ος όροφος, Τ.Κ. 106 78, Αθήνα, 
τηλ. 210 3802248,  κιν. 6936997767, Φαξ 210 3802249,
 E-mail: kparagioudakis@gmail.com       ή      kparagioudakis@windowslive.com

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                 Ο                                                                                        Ο
        ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικολόπουλος Βασίλειος                                                          Παπαδόπουλος Βασίλειος
        Ταξχος  εα                                                                                    Ταξχος εα

Εθνική Ηχώ μηνός Μαΐου 2015

Print Friendly and PDF

http://www.eaas.gr/sites/default/files/images/egimerida/ETHNIKH%20HXW%20maios%202015L.pdf
Κυκλοφόρησε η Εθνική Ηχώ μηνός Μαΐου 2015. Η εφημερίδα των Αποστράτων του Στρατού Ξηράς. 

Για να την κατεβάσετε ή να τη διαβάσετε  
Πατήστε Εδώ

ή στη Φωτογραφία

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2015

La Tribune: «Μάθημα στρατηγικής για τους Ευρωπαίους η στάση Τσίπρα»

Print Friendly and PDF

Στην στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα να παραμείνει σταθερός στις "κόκκινες γραμμές" και να αντιστέκεται στην "παράλογη στρατηγική της θηλιάς" των πιστωτών, δείχνοντας έτσι το παράδειγμα στους Ευρωπαίους, αναφέρεται ο αρχισυντάκτης της οικονομικής La Tribune, Ρομαρίκ Γκοντέν.
Αναλύοντας τις θέσεις του Έλληνα πρωθυπουργού, όπως ξεκάθαρα διατυπώνονται με το άρθρο του στην εφημερίδα Le Monde, ο Ρ. Γκοντέν καταλήγει: "Πραγματικά ο Αλέξης Τσίπρας, μόλις έδωσε ένα ωραίο μάθημα στρατηγικής σε όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ότι: είναι δυνατό να αντισταθεί κανείς στην Άγγελα Μέρκελ. Για ορισμένους, όπως για τον Φρανσουά Ολάντ, το μάθημα είναι σίγουρα σκληρό...".

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράφει την αποτυχία της θηλιάς
Το δημοσίευμα έχει τίτλο: "Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράφει την αποτυχία της θηλιάς", με αναφορά στη "στρατηγική της θηλιάς", όπως ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε χαρακτηρίσει τον Μάρτιο σε συνέντευξή του στο γερμανικό περιοδικό Spiegel, τη στρατηγική των θεσμών απέναντι στην Ελλάδα. Οι πιστωτές ήλπιζαν, λέει ο συντάκτης, ότι "ότι όσο θα έσφιγγε η θηλιά και θα μεγάλωνε η οικονομική ασφυξία, τόσο η ελληνική αντίσταση θα μειωνόταν. Να όμως που συνέβη το αντίθετο".
"Με το άρθρο του ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει αποφασιστικός" συνεχίζει ο αρθρογράφος. "Ξεκινάει καταγγέλλοντας το αδιέξοδο των πολιτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων που επιβλήθηκαν από την τρόικα, αναφέρει τις υποχωρήσεις που αποδέχθηκε να κάνει η κυβέρνησή του και καταλήγει λέγοντας ξεκάθαρα, ότι διατηρεί τις 'κόκκινες γραμμές'".

Η Ελλάδα δεν θα "ζητιανέψει μια συμφωνία
Με τη στάση του αυτή ο Αλέξης Τσίπρας "έχει εντελώς ανατρέψει την κατάσταση" εκτιμά ο Ρ. Γκοντέν. "Δεν είναι η Ελλάδα που θα πρέπει «να ζητιανέψει» μια συμφωνία (...) αλλά θα πρέπει αυτοί (οι πιστωτές) να συνειδητοποιήσουν την πραγματικότητα των ελληνικών υποχωρήσεων και την πραγματικότητα μιας οικονομίας που «έχει ματώσει από το δικό τους μπλοκάρισμα".
(...) Αυτή η κίνηση τακτικής του Αλέξη Τσίπρα είναι ιδιαίτερα έξυπνη. Από εδώ και στο εξής, είναι αυτός που βάζει τους κανόνες του παιγνιδιού και δείχνει αποφασισμένος να παραμείνει σταθερά στις θέσεις του όπως και εάν έχουν τα πράγματα. Ο χρόνος τώρα λειτουργεί κατά των πιστωτών που υποχρεούνται να επιλέξουν και που έτσι κι αλλιώς έχουν χάσει: Μια υποχώρηση μπρος στην Αθήνα θα είναι μια πολιτική ήττα και αυτό παρά τις ελληνικές υποχωρήσεις, μια ώθηση προς ένα Grexit θα είναι καταστροφή».

Δεν έχουν δοκιμαστεί τα συστήματα "ασφαλείας" της ευρωζώνης
Ο συντάκτης τεκμηριώνει τη θέση του αυτή θεωρώντας ότι τα συστήματα προστασίας της ευρωζώνης είναι «αδοκίμαστα» και δύσκολα οι Ευρωπαίοι θα ρισκάρουν θέτοντας σε κίνδυνο "τη μη αναστρεψιμότητα» του ευρώ".
Για τον αρχισυντάκτη της «Λα Τριμπύν», το άρθρο του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα κατευθείαν κάλεσμα προς την Άγγελα Μέρκελ: "Η κριτική για την αδιαλλαξία των πιστωτών είναι στην πραγματικότητα μια κριτική κατά του υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος δεν έκρυψε ποτέ την προτίμησή του για Grexit", λέει ο συντάκτης και προσθέτει: "Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα προς το Βερολίνο είναι: 'Ο Β. Σόιμπλε μπορεί να κερδίσει, μπορεί να πετύχει τους στόχους του εάν δεν τον σταματήσει η καγκελάριος, διότι η Ελλάδα δεν θα υποχωρήσει στον εκβιασμό. Δεν μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί (ο Σόιμπλε) ως μια απλή απειλή προς εκφοβισμό. Εξ ου και το αίτημα του Αλέξη Τσίπρα να δοθεί λύση στο ελληνικό πρόβλημα σε επίπεδο αρχηγών κυβερνήσεων'.
Εάν η Άγγελα Μέρκελ δεν αναλάβει το θέμα, εάν αφήσει τον Σόιμπλε να αποφασίσει, τότε θα θέσει σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό σχέδιο (όραμα), πράγμα που ο Έλληνας πρωθυπουργός γνωρίζει ότι η καγκελάριος δεν θέλει" καταλήγει το δημοσίευμα.

Πηγή: http://news247.gr/

Στο επίκεντρο του γαλλικού Τύπου το άρθρο του Τσίπρα

Print Friendly and PDF

Το άρθρο του Έλληνα πρωθυπουργού στην εφημερίδα Le Monde βρήκε άμεση απήχηση στον γαλλικό Τύπο, με αναδημοσίευση μεγάλων αποσπασμάτων με τις θέσεις του Αλ. Τσίπρα.
Παράλληλα, όλα τα βλέμματα είναι σήμερα στραμμένα στη συνάντηση μεταξύ της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ, του Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Ολάντ και του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στο Βερολίνο, σε αναμονή και των δηλώσεων του επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, την ερχόμενη Τετάρτη.
 «Με άρθρο του ο Αλέξης Τσίπρας αρνείται κάθε αδιαλλαξία και προειδοποιεί κατά μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων», τιτλοφορεί η οικονομική «Les Echo».
 «Ο Έλληνας πρωθυπουργός καταγγέλλει την εμμονή ορισμένων θεσμών να προτείνουν λύσεις που κατά την άποψή του είναι "παράλογες"» υπογραμμίζει η εφημερίδα και προσθέτει: «H Ελλάδα και οι πιστωτές της εξακολουθούν να δυσκολεύονται στο να βρουν τη βάση για μια συμφωνία». Στο δημοσίευμα αναπαράγονται αποσπάσματα από το άρθρο, η δε εφημερίδα εκτιμά ότι «την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται ότι η ΕΚΤ θα επιβεβαιώσει την αυστηρότητά της απέναντι στην Αθήνα».
Η «Les Echo» αναφέρεται παράλληλα στην πρόταση του Γιάνη Βαρουφάκη στην Αυγή, με την οποία ζητά να επιτραπεί στην Ελλάδα η εξαγορά ελληνικών ομολόγων που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
Επίσης, αναφέρεται και στις δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών, Νίκου Βούτση, στον τηελοπτικό σταθμό «Σκάι», σύμφωνα με τον οποίο, όπως σημειώνεται, η Ελλάδα θα μπορούσε να αναβάλει για εξάμηνο ή ακόμα ένα έτος την υλοποίηση ορισμένων προγραμματικών υποσχέσεων αντι- λιτότητας.
Ως «άρθρο-προειδοποίηση» αντιμετωπίζει η συντηρητική Φιγκαρό τη δημοσίευση του Αλέξη Τσίπρα στη Μοντ. «Είναι άραγε η τελευταία προειδοποίηση του Αλέξη Τσίπρα;» τιτλοφορεί η Φιγκαρό και υπογραμμίζει : «O Αλέξης Τσίπρας προειδοποιεί τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν θέλει μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων στην οποία να την καθοδηγούν οι ιδρυτικές χώρες και κατ' εξοχήν η Γαλλία και η Γερμανία. Αρνείται επίσης στο να θεωρηθεί υπεύθυνος για την παράλυση των διαπραγματεύσεων με τις Βρυξέλλες». Με άρθρο του στη «Μοντ», προσθέτει η εφημερίδα, «ο Έλληνας πρωθυπουργός εξηγεί ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε σταυροδρόμι».
Σχετικά με την απόρριψη από τον Αλέξη Τσίπρα της ιδέας για μια Ευρώπη «δύο ταχυτήτων», η εφημερίδα εκτιμά ότι ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε έχοντας υπ' όψιν του τις δηλώσεις του Γάλλου υπουργού Οικονομίας, Εμανουέλ Μακρόν, στην εφημερίδα της Κυριακής «JDD» υπέρ μιας «ιδανικής Ευρώπης» που θα μπορούσε να είναι «δύο ταχυτήτων».
Η εφημερίδα παραθέτει αποσπάσματα με τις θέσεις του πρωθυπουργού για τους «σκληρούς κανόνες λιτότητας» που θα μπορούσε να επιβάλλει ο «κεντρικός πυρήνας μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων, σε χώρες με πρόγραμμα».
Σχετικά με τις επιλογές που επιβάλλονται πλέον στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια στρατηγική "ρεαλισμού για μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, της ισότητας και της δημοκρατίας" ή σ’ αυτήν "της ρήξης και τελικά της διαίρεσης"».
Συνοψίζοντας τη στάση και τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού, το δημοσίευμα καταλήγει: «Μια τέτοια στάση θα μπορούσε να ωθήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες να προχωρήσουν στη διαίρεση, που είναι προφανής όσο ποτέ άλλοτε» λέει η Φιγκαρό.
 «H Ελλάδα στην καρδιά μιας σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο ευρωπαϊκές στρατηγικές» τιτλοφορεί η κομουνιστική «Humanite» και προσθέτει : «Ο Έλληνας πρωθυπουργός αποδίδει το μπλοκάρισμα των διαπραγματεύσεων στη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο οράματα για την Ευρώπη: το ένα αποδέχεται τη δημοκρατία, το άλλο αποσκοπεί στη θέσπιση μιας ευρωζώνης δύο ταχυτήτων με έναν κεντρικό πυρήνα που θα επιβάλλει τη λιτότητα. Η εφημερίδα αναπαράγει σχεδόν ολόκληρο το άρθρο του Έλληνα πρωθυπουργού.