Menu Bill Papas

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

Θέματα Ενημέρωσης ε.ε. Συμμαθητών

Print Friendly and PDF

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Εξεύρεση χώρου στέγασης των Φορέων (ΝΠΙΔ) των  ε.α. στελεχών.
2. Αλληλοενημέρωση-Συνεργασία ε.ε. και Φορέων ε.α. για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
3. Επικοινωνία των ε.ε. με το Δ.Σ. του Συνδέσμου  της Τάξης και πρόσβαση αυτών στην ιστοσελίδα και το blog της Τάξης.
4. Παρουσία του Συνδέσμου με συμμαθητές που βρίσκονται τοπικά στην έδρα των ε.ε. σε εορτές-εκδηλώσεις-παραλαβές- παραδόσεις καθηκόντων (πρόσκληση και λίστα-πρωτόκολλο). 
5. Συνδικαλιστικό όργανο των ε.ε. παρά το ΥΠΕΘΑ και καθορισμός ρόλου Ενώσεων και Φορέων.
6. Προσοχή στον όρο “Κοινωνικός Πόρος”  (σε ανταποδοτική κράτηση). Εχει σχέση με το Κράτος (πχ ισχύει για την ΕΛΑΣ που έχει υπέρ της κράτηση από τους αγώνες ποδοσφαίρου) και όχι με εμάς. Πίεση να μη μειώνονται ή καταργούνται οι παραπάνω πόροι σε κάθε παραγγελία.
7. Πίεση για έκδοση πιστωτικής κάρτας για τους ε.ε. και ε.α. με επιτόκιο έως 12%, από το οποίο 2% θα αποδίδεται στο ΜΤΣ. (Πρόταση προς τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ σε ανταπόδοση των ληφθέντων μειώσεων-εκπτώσεων εκμεταλλεύσεων περιουσιακών στοιχείων του ΜΤΣ.
8. Οργάνωση υπηρεσίας “Ενεργειακής Δράσης” υπό το ΓΕΕΘΑ για την εξ’ ιδίων αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, επ’ ωφελεία του ΥΠΕΘΑ.
9. Project “ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ” ή Στρατιωτικής Επιθεώρησης με τα ΕΛΤΑ για επικαιροποίηση διευθύνσεων των: εν ενεργεία, αποστράτων, εφέδρων με χορηγία σε όλα με μέριμνα των ΕΛΤΑ και θεματολογία-αρχισυνταξία του ΓΕΣ.
10. Προτεραιότητα σήμερα, η αύξηση των πόρων του ΕΚΟΕΜΣ έναντι των πόρων του ΜΤΣ.
11. Έλεγχο στοιχείων πόρων άλλων κλάδων εν όψει της αναδιανομής αυτών για τα Μετοχικά Ταμεία.
12. Επετεύχθη ποσοστό  1% από την κράτηση των ε.ε. υπέρ  ΟΑΕΔ  να αποδίδεται στο ΜΤΣ, μπορούμε να πετύχουμε και μέρος ή ολόκληρο το ποσόν από την κράτηση των ε.α.υπέρ ΕΑΣ (πρώην ΛΑΦΚΑ), υπέρ ΜΤ  γιατί απλά είναι δίκαιο. Καθορίσθηκε έτσι, γιατί δεν ασχολήθηκε κανείς αρμόδιος έγκαιρα και προληπτικά.
13. Απόφαση μείωσης μερίσματος ΕΚΟΕΜΣ στους χρόνιους συνταξιούχους που δε πλήρωσαν καθόλου (γιατί πέραν της αλληλεγγύης υπάρχει και η δικαιοσύνη).
14. Αλλαγή λειτουργίας της ΕΑΑΣ και του ιδρυτικού αυτής νόμου.
15. Υπόψη ότι η άρση κρατήσεων υπέρ των ΕΑΑ ( όπως προτείνουν οι διώκτες τους), θα λειτουργήσει ενισχυτικά, στην επιχειρούμενη από τα γνωστά κέντρα διάλυση της συνοχής των ε.α. στελεχών των κλάδων Πανελλαδικά , αφού αυτό θα προκαλέσει την μετατροπή τους από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ, με κύριο αποτέλεσμα την απουσία κάθε πτυχής δραστηριότητας ή και ενημέρωσης ακόμα, σχετικά με τις ΕΔ από τις περισσότερες πόλεις της ΕΛΛΑΔΑΣ.
16.       Μηχανογράφηση και δημοσιοποίηση προγράμματος ανταλλαγής- αξιοποίησης- εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας ΥΠΕΘΑ και της απόδοσης των κάθε είδους πόρων προς τα ΜΤ καθώς και ηλεκτρονική ενημέρωση των μετοχομερισματούχων μέσω ΜΤ και ΕΑΑ με αξιόλογη βάση δεδομένων. ( Εφικτό και οικονομικό μετά την ενοποίηση των ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ).
17. Έκδοση τριμηνιαίων εκκαθαριστικών από το ΜΤΣ όπως το ΓΛ του Κράτους. (Ικανή βάση δεδομένων)
18. Επαναφορά της κράτησης 2% υπέρ ΕΛΟΑΣ που καταργήθηκε (Ν. 2873, άρθρο 34.4)
19. Όροι προς απαγόρευση χρήσης :’’ ΕΝΣΤΟΛΟΙ’’ ( για τους στρκους), ‘’ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ’’ (για τα δικαστήρια).
20. Υπόψη οι μελέτες  (2006 και 2010), που αναφέρουν ως μείζον διαχρονικό πρόβλημα του ΜΤΣ, την απόδοση αναλογικών με τη δύναμη μερισματούχων της ΕΛΑΣ πόρων.
21. Αλλαγή του νόμου περί αποθεματικών και δημιουργία αποθεματικών κεφαλαίων για ασφαλείς επενδύσεις (η Τράπεζα της Ελλάδος νομικά πλέον, είναι ιδιωτική )
22. Άρση των ρατσιστικών κρατήσεων για τους κάτω των 55 και 60 ετών ε.α. συναδέλφους.
23. Άρση των ανισοτήτων παρακρατήσεων για τους αποστράτους, απ’ τους άλλους συνταξιούχους του Δημοσίου.
24. Άρση των ρατσιστικών περιορισμών  του δικαιώματος στην απασχόληση των αποστράτων.
25. Επανακαθορισμό του Ελληνικού Γένους ως προϋπόθεση των εισακτέων στις Στρκες  Παραγωγικές Σχολές.
26. Κατάργηση της απαίτησης ‘’Επανελθόντων αποστράτων’’ και πρόσληψη με συμβάσεις (και πολιτικά) κατά προτεραιότητα για κάθε δραστηριότητα του ΥΠΕΘΑ.
27. Αύξηση της θητείας και υποχρεωτική στράτευση των γυναικών.
28. Δικαίωμα εξαγοράς της θητείας πέραν του 9μήνου και άνω των 32 ετών, για τακτοποίηση όλων των δικαστικών και στρατολογικών εκκρεμοτήτων.
29. Επαναλειτουργία του ΚΕΝ Παρανεστίου για Εθνικούς, οικονομικούς, αποστάσεων αλλά και Μακεδονικούς λόγους.
30. Καταγραφή και δημοσιοποίηση θεσμικών θέσεων αποστράτων σε όργανα, φορείς, επιτροπές.
31. Διενέργεια διαγωνισμού εταιρείας μεταφορών , που θα πληρώνεται από το ΓΕΣ και θα εκτελεί τις μετακινήσεις των μετατιθεμένων στελεχών.
 ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΕΘΑ
32. Προσοχή στην επιχειρούμενη διάλυση της Στρκης Δικαιοσύνης,  και  τόνωση του έργου αυτών αλλά και των: Στρατολογικού και Υγειονομικού.
33. Ίδρυση Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Υπηρεσίας Πληροφοριών στο ΓΕΕΘΑ.
34. Κοινοποίηση της σημερινής Οργάνωσης του ΥΠΕΘΑ .
35. Project υπερχρεωμένων νοικοκυριών  ε.ε. και  ε.α. μεταξύ ΥΠΕΘΑ και Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
36. Ιδιαίτερη προσοχή στους χώρους εξυπηρέτησης θεμάτων υγείας των  ε.ε. και ε.α. συναδέλφων.
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ
37. Πρόταση Διακλαδικού Οργανισμού Προμηθειών για είδη πρατηρίων, με ενιαίο διαγωνισμό και Πανελλαδική διάθεση (Ανταγωνιστικό όφελος).
38. Συγκέντρωση  Αποθεματικών (πλην ΕΠΣ) ΔΟΙ- ΕΚΕΜΣ-ΑΟΟΑ-ΟΣΜΑΕΣ-ΜΤΣ-ΕΑΑΣ σε ασφαλή επενδυτικά κεφάλαια υπέρ ημών.
39. Εκμετάλλευση Λεσχών -ΚΑΑΥ- Πρατηρίων (υπέρ ε.ε και ε.α.). Προσοχή στην αντιμετώπισή τους , διότι είναι οι μοναδικοί χώροι συνεύρεσης ε.ε. και ε.α. στελεχών και μηδέποτε χαρισθέντες.
40. Εξέταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος χώρων ευθύνης ή επιτήρησης ή απαγόρευσης.
41. Προτάσεις αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ενεργών και μη, χώρων (φεστιβάλ, εκδηλώσεις, εκθέσεις, αγώνες).
42. Αυτοεξασφάλιση ενέργειας και ύδρευσης για ζώνες συγκέντρωσης ειρήνης και πολέμου.
43. Μέριμνα για τους συναδέλφους ε.ε. μέσα από το σύστημα του Σχηματισμού με την δημιουργία γραφείων μέριμνας και ενημέρωσης.
44. Προσοχή στις διαπραγματεύσεις των επιτροπών, κυρίως των διακλαδικών για την ανάλογη πάντα, προσφορά ή απόδοση στο σύνολο και όχι εις βάρος μόνιμα του ΣΞ.
45. Προσοχή στις διαπραγματεύσεις ενοποίησης του ΤΕΘΑ με τα ταμεία των άλλων κλάδων.
46. Ανταποδοτικότητα για κάθε κοινωφελές έργο του Στρατού. Τέρμα οι χάρες προς κάθε κατεύθυνση.
47. Πόροι για τα Ταμεία (ποσοστά για κάθε διαγωνισμό ή παροχή για αξιοποίηση-εκποίηση).
48. Καθιέρωση τέλους για κάθε επιστράτευση ή συμμετοχή Στρκων στο κοινωνικό κράτος.
49. Καθιέρωση τέλους υπέρ ΕΚΟΕΜ, σε κάθε αίτηση-συμμετοχή (υποψήφιοι Σχολών, ή εργαζόμενοι ή συνεργαζόμενοι ή αιτούμενοι ή οφείλοντες) συναλλασσομένων με Υπηρεσίες ΥΠΕΘΑ.
50. Αποτίμηση αστικών και μη ακινήτων, βάσει συντελεστού δόμησης.
51. Εγκατάλειψη κάθε ενοικιαζόμενου χώρου στέγασης (όπου είναι εφικτό) ενεργού τμήματος ΥΠΕΘΑ  και επινοικίαση αυτού αν συμφέρει.
52. Σύμπραξη συμβάσεων λίγων ετών με ρήτρες αλλαγής οφειλομένων, βάσει αυξήσεων ζωνών και νέων οικονομικών στοιχείων του έτους αναπροσαρμογής.
53. Αξιοποιήσεις εκμετάλλευσης με ρήτρες αύξησης κατά έτος (νέες συμβάσεις).
54. Λόγω ιδιωτικοποίησης των ΕΛΤΑ, εφαρμογή άμεσα της από το 2009 πρότασης της ΔΤΔ/ΓΕΣ για ίδρυση αυτόνομης υπηρεσίας διακίνησης της Στρατιωτικής αλληλογραφίας, ανταλλακτικών και υλικών. (να γίνει αναλογιστική μελέτη από τούδε με κοστολόγηση).
55. Έλεγχος στην τελική χρήση των αποδιδομένων εκ των ‘’ 4% κρατήσεων’’ από κάθε δαπάνη  υπέρ ΜΤΣ, εάν το τελικό αποδοθέν ποσό είναι το οφειλόμενο (αφού δικαιολογητικά απόδοσης στην Τράπεζα, κόβουν μόνο οι Μονάδες-Υπηρεσίες κάθε μεγέθους). 
Είναι απορίας άξιον πώς το ΜΤΣ γνωρίζει τα έσοδά του, χωρίς ανάλογο ηλεκτρονικό-λογιστικό σύστημα πού να δέχεται αυτόματα και online τις εγγραφές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου