Menu Bill Papas

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Προτάσεις ΠΟΣ για ΜΤΣ - ΕΚΟΕΜΣ - ΒΟΕΑ

Print Friendly and PDF
Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                          
Τηλ. 6972717990, WIND *779900
                                                                           


Αριθμ. Πρωτ. 19/2012
Αθήνα, 28 Σεπτ. 2012 


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΤΣ- ΕΚΟΕΜΣ- ΒΟΕΑ
           
ΓΕΝΙΚΑ
Η τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία  έχει περιέλθει το ΜΤΣ,  κατά την άποψή μας, οφείλεται κυρίως στην ελλειμματική διαχρονική συμμετοχή της ΕΛΑΣ σε κοινωνικούς πόρους που σε συνδυασμό με την άφρονα πολιτική επιδομάτων και αυξήσεων δημιούργησε  το τεράστιο γνωστό έλλειμμα, η κακοδιαχείριση  του Ταμείου με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των μετοχών και κυρίως στις παρεμβάσεις των κατά καιρούς πολιτικών προϊστάμενων του ΜΤΣ, προκειμένου να εξυπηρετηθούν κάθε είδους συμφέροντα.
Είναι γνωστό ότι η υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπει το διαχωρισμό του ΜΤΣ σε ΣΞ και ΕΛΑΣ (Ν. 1911/1990, άρθρο 27), που η συνύπαρξη, λόγω της μειωμένης «εργοδοτικής συμμετοχής της ΕΛΑΣ», όπως υπολογίζεται από την εταιρία Deloitte, που  εκπόνησε σχετική μελέτη (2010),  διαχρονικά δημιούργησε αφανές έλλειμμα της τάξης των 700 εκατομμυρίων ευρώ.  Η ΠΟΣ υπολογίζει ότι το δημιουργούμενο ετήσιο έλλειμμα είναι της τάξης των  25-55 εκατ. ανάλογα το έτος και το ύψος του μερίσματος.
Το Μάρτιο του 2010, μετά την υπ’ αριθμό 1/2009 Σύμβαση Συνεργασίας Deloitte Business Solutions ΑΕ και Hewitt Associates με τη ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ  του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,  ολοκληρώθηκε (επικαιροποιήθηκε)  μελέτη  που η κύριεα προτάσής της, σε ότι αφορά τη λειτουργία του ΜΤΣ,  ήταν ως εξής:


·Δημιουργία Ενιαίου  φορέα για όλους τους κλάδους (Ένα Μετοχικό Ταμείο Ενόπλων Δυνάμεων).
·Την αποχώρηση των αστυνομικών από το ΜΤΣ ,
Ή εναλλακτικά, αν αυτό δεν είναι επιθυμητό:
Την παραμονή των αστυνομικών στο ΜΤ των Ενόπλων Δυνάμεων,  αλλά παράλληλα  το σχεδιασμό προγράμματος χρηματοδότησης, από το υπουργείο στο οποίο υπάγονται οι αστυνομικοί, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει: (α) τη συνέχιση της συμμετοχής τους και (β) την έκτακτη αναδρομική χρηματοδότηση του ΜΤ, για απώλειες εσόδων που οφείλονται στη μη συμμετοχή του παραπάνω υπουργείου, στη χρηματοδότηση των παροχών των υπαλλήλων του.
Επίσης σημαντικό είναι το διαφορετικό εργασιακό καθεστώς ΕΔ και ΣΑ, με τους δεύτερους να έχουν το πλεονέκτημα του συνδικαλισμού, που αποτελεί ισχυρό όπλο πίεσης σε αντίθεση με τους στρατιωτικούς.
Το κυριότερο λοιπόν πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί είναι η συνύπαρξη με την ΕΛΑΣ, η οποία διαχρονικά συμμετέχει ελάχιστα σε κοινωνικούς πόρους που αντιστοιχούν στο 10 με  15% (!) και όλα αυτά, παρά το δυσανάλογο με τη συνεισφορά της αριθμό συνταξιούχων ( 63%) και  μικρότερο αριθμό εργαζομένων και σχέση εργαζομένων προς συνταξιούχους κάτω του 1:1 (0,82:1). Επισυνάπτεται πίνακας κοινωνικών πόρων και εισφορών κατά φορέα της τελευταίας 12ετίας, όπου φαίνεται καθαρά το μέγεθος του προβλήματος.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ετήσιου ελλείμματος, το οποίο  διαχρονικά υπολογίζεται από την εταιρία Deloitte, που  εκπόνησε σχετική μελέτη (2010),  ότι είναι της τάξης των 700 εκατομμυρίων ευρώ. Βασική αιτία του φαινομένου αυτού είναι η ύπαρξη του επικουρικού ταμείου ΤΕΑΠΑΣΑ που συμμετέχουν όλοι οι αστυνομικοί, όπου κατευθύνεται μεγάλο μέρος των κοινωνικών τους πόρων. Επί πλέον, οι δαπάνες  της  ΕΛΑΣ  υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών της Ταμείων,  συνολικά σε ποσοστό 6,4%  (Μ.Τ.Σ 2,72%,  ΤΕΑΠΑΣΑ 2,72%,  Μ.Τ.Π.Υ  0,96%),  σε αντίθεση με το Στρατό που συνεισφέρει  4%,  το οποίο είναι όλο το ποσοστό των κρατήσεων.  Ενώ λοιπόν όλοι οι «κοινωνικοί πόροι» του ΣΞ κατευθύνονται στο ΜΤΣ και  κατανέμονται μεταξύ μερισματούχων ΣΞ-ΕΛΑΣ, η ΕΛΑΣ έχει θεσμοθετήσει «κοινωνικούς  πόρους», μόνο για το  δικό της επικουρικό ταμείο (ΤΕΑΠΑΣΑ).  Ενδεικτικά μερικοί απ’ αυτούς  είναι:
·5% στο αντίτιμο των εισιτηρίων ποδοσφαιρικών αγώνων,   καλαθοσφαίρισης,   πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης  και  χειροσφαίρισης
·10% από τα τηλεοπτικά δικαιώματα αθλητικών σωματείων
·5% στο αντίτιμο των εισιτηρίων ποδοσφαιρικών αγώνων που γίνονται στη χωρική αρμοδιότητα  της πρώην Χωροφυλακής
·Ένσημο της EΛ.AΣ.
·Δικαιώματα Ιπποδρόμου κλπ.
Άλλες αιτίες που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση κατά την άποψή μας ήταν η κατάργηση του ΑΝ 2141/1939,  που προέβλεπε,  οι κρατήσεις των κοινωνικών πόρων των ΕΔ  να συγκεντρώνονται στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο στη συνέχεια τις μοίραζε στα τρία Μετοχικά Ταμεία (Στρατού-Ναυτικού-Αεροπορίας) ανάλογα με τον αριθμό των ε.ε. και ε.α. στελεχών τους, στην προβληματική σχέση μετόχων-μερισματούχων κυρίως της ΕΛΑΣ (0.84:1), στην πολιτική επιδομάτων και αυξήσεων, στη μεγάλη αύξηση των αιτήσεων για λήψη του ΒΕΑ, στη χορήγηση μερίσματος στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, χωρίς ουδέποτε να υπάρξει ανταποδοτική σχέση στην κακή εκμετάλλευση-διαχείριση της περιουσίας του (διαχείριση χαρτοφυλακίου, Γενική τράπεζα και μέσω αυτής κακοδιαχείριση, πελατειακές εξυπηρετήσεις, δάνεια κλπ. που κατ’ εκτίμηση ζημίωσαν το ΜΤΣ άνω των 200 εκατ. ευρώ), στο μεγάλο αριθμό αποστρατειών κλπ


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  Μ.Τ.Σ.
Μέτρα σταθεροποίησης
·Νομοθετική ρύθμιση στο πνεύμα του καταργηθέντος ΑΝ 2141/1939, που προέβλεπε αναλογική κατανομή των πόρων του ΥΕΘΑ, ώστε οι κρατήσεις των «κοινωνικών πόρων» των ΕΔ (αφού ρυθμισθεί και η υπέρ ΜΤΝ κράτηση)  να συγκεντρώνονται πλέον σε κεντρική οικονομική υπηρεσία του  Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο στη συνέχεια να τις διανέμει στα τρία αμιγή Μετοχικά Ταμεία (Στρατού-Ναυτικού-Αεροπορίας), ανάλογα με τον αριθμό των μετοχομερισματούχων τους.
·Τη δημιουργία στο ΜΤΣ ξεχωριστών λογαριασμών, προκειμένου το μέρισμα  να κατανέμεται  στους μερισματούχους  ανταποδοτικά  κατά κατηγορία – φορέα (Σ.Ξ. – ΕΛ.ΑΣ.) με βάση τα έσοδα και τις εισφορές του κάθε φορέα αντίστοιχα (αρχή της ανταποδοτικότητας) και των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα επιμεριζομένων ανάλογα με τους μερισματούχους. Η τιμή μεριδίου και το ύψος του μερίσματος για κάθε λογαριασμό θα διαμορφώνεται αναλογικά, βάση των επιμέρους εσόδων του και των γενικών εσόδων του Ταμείου. Εναλλακτικά τη μεταφορά ετησίως στο ΜΤΣ ή εξεύρεση με μέριμνα του Υπ. Δημόσιας Τάξης και  Προστασίας του Πολίτη νέων κοινωνικών πόρων, αναλόγων του αριθμού των μερισματούχων του.
Μέτρα εξυγίανσης
·Νομοθετική ρύθμιση ώστε  η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ- πρώην ΛΑΦΚΑ) των μερισματούχων του Ταμείου για τρία (3) χρόνια να διατίθεται για κάλυψη των κύριων υποχρεώσεων ΜΤΣ (ΒΕΑ-ΕΚΟΕΜΣ).
·Τα μερίσματα για τους αντιστασιακούς να καταβάλλονται από το ΔΗΜΟΣΙΟ .
·Μετά την εξυγίανση, διαχωρισμό του ΜΤΣ σε δύο Ταμεία, με το ένα να υπάγεται στο ΥΠΕΘΑ και το άλλο στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Ν. 1911/1990, άρθρο 27),  και ενοποίηση των Ταμείων των Στελεχών των τριών Κλάδων, προκειμένου να μειωθεί το λειτουργικό – διοικητικό κόστος και σταδιακά να εξισωθούν και τα μερίσματα.
·Συμψηφισμό των οφειλών-υποχρεώσεων  του Κράτους προς το ΜΤΣ, για μείωση του ελλείμματος (είναι σε διαδικασία δικαστικών διεκδικήσεων).
·Διαγραφή του υπόλοιπου χρέους προς το Υπουργείο Οικονομικών  (θα πρέπει το ίδιο το κράτος να αναλάβει την ευθύνη και το χρέος που έχει δημιουργηθεί σήμερα στο Ταμείο διότι κυρίως οι πολιτικές αποφάσεις είναι αυτές που το οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση), όπως έχει κατά καιρούς πράξει για άλλους φορείς και μάλιστα χωρίς κοινωνικό προσανατολισμό.

Μέτρα βιωσιμότητας
· Διατήρηση της υπαγωγής του ενοποιημένου Ταμείου των Στελεχών των τριών Κλάδων στο ΥΕΘΑ.
· Επαναπροσδιορισμό των πόρων του Ταμείου και μετονομασία των λεγόμενων «κοινωνικών πόρων».
· Πληρωμή από το Δημόσιο των συντάξεων των πολιτικών υπαλλήλων του ΜΤΣ που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι το 1992.
· Επανεξέταση της σχέσης ΜΤΣ-ΝΙΜΤΣ σε σχέση με το προσωπικό του Νοσοκομείου (απεμπλοκή από συντάξεις κλπ)
· Διασύνδεση του ΜΤΣ με το ΓΕΣ/ΔΟΙ και με τις επιμέρους οικονομικές υπηρεσίες που αποδίδουν στο ΜΤΣ κρατήσεις για την έγκαιρη απόδοσή  τους και έλεγχο τυχόν καθυστερήσεων.
· Αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΣ, ανάλυση της αποδοτικότητας του και αξιοποίηση της στο μέγιστο δυνατό. Σήμερα η απόδοση της ακίνητης περιουσίας εκτιμάται κατά  μ.ο. στο 1% που είναι πολύ κάτω του αποδεκτού.
· Αξιοποίηση του κτιρίου της οδού Κολοκοτρώνη,   των δύο οικοπέδων στο Δήμο Παπάγου, καθώς επίσης και των λοιπών ακινήτων.
· Εν κατακλείδι θέσπιση ενός νέου, σύγχρονου νόμου λειτουργίας του Ταμείου με βάση τις σύγχρονες περί κοινωνικής πρόνοιας και οικονομίας απόψεις (ανταποδοτικό σύστημα και όχι διανεμητικό), που να λάβει υπόψη τις παρακάτω παραμέτρους και όχι μόνο:
·Την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και τον  εκσυγχρονισμό της λειτουργίας  του Μ.Τ.Σ.
·Μείωση του πολιτικού προσωπικού και κάλυψη των αναγκών από εν ενεργεία στελέχη.
·Εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του, ώστε να καταστεί ευέλικτο και αποδοτικό.
·Ουσιαστική απογραφή των μερισματούχων κατά τα πρότυπα της απογραφής των συνταξιούχων του Δημοσίου.
·Ανακεφαλαιοποίηση-αναπλήρωση των αποθεματικών (ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ) που χάθηκαν λόγω PSI από αξιοποίηση εκτάσεων ΤΕΘΑ κλπ.
·Εξέταση της σκοπιμότητας μετατροπής σε επικουρικό, ώστε να αναπληρωθούν οι μειωμένοι « κοινωνικοί πόροι», με τη συμμετοχή του κράτους(3%), να μειωθούν κατά 40% οι κρατήσεις των ε.ε. (από 5% σε 3%) και να διευκολυνθεί η δημιουργία ενός ενιαίου Ταμείου αποκλειστικά του προσωπικού των ΕΔ

ΕΛΟΑΣ: Επαναφορά της κράτησης 2% που καταργήθηκε με το νόμο  2873/2000 (άρθρο 34).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΒΟΕΑ
·Δημιουργία ξεχωριστού λογαριασμού ΒΟΕΑ με νομοθετική ρύθμιση με βάση την ανταποδοτικότητα και «επενδύοντας ασφαλώς» τα κεφάλαια. Απαιτείται να ληφθεί υπόψη η αντιμετώπιση όχι μόνο όσων έχουν υποβάλει αίτηση λήψης του ΒΟΕΑ (13.000 αιτήσεις), αλλά και  αυτών που καταβάλλουν τις κρατήσεις και δεν έχουν θεμελιώσει ακόμη δικαίωμα (περίπου 63.000 παιδιά) ούτε έχουν υποβληθεί αιτήσεις χορήγησης ΒΟΕΑ, έχουν δε χρησιμοποιηθεί αυτές οι εισφορές για χρηματοδότηση ΒΟΕΑ και για το μέρισμα, εκτιμάται δε ότι  ανέρχονται στα 200 εκατ. Ευρώ.
·Επίσης να γίνει επί μέρους διαχωρισμός δικαιούχων ΣΞ- ΕΛΑΣ έγκαιρα διότι και σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά των στρατιωτικών είναι περίπου 3.000 περισσότερα από των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να είναι και πάλι ωφελημένοι οι αστυνομικοί εις βάρος των στρατιωτικών.
·Νομοθετική ρύθμιση ώστε μέρος της εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ- πρώην ΛΑΦΚΑ) των μερισματούχων του Ταμείου να διατεθεί για κάλυψη των ΒΟΕΑ.
·Διάθεση μέρους των κοινωνικών πόρων (πχ 30%) υπέρ ΒΟΕΑ για ενίσχυση των εισφορών των γονέων.
·Επαναπροσδιορισμός του τρόπου υπολογισμού του βοηθήματος με βάση τις εισφορές εκάστου π.χ. το σύνολο των εισφορών που δόθηκαν με τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ανατοκισμός), επιδοτούμενο με ποσό που θα προκύπτει από την αξιοποίηση των κοινωνικών πόρων.
·Ικανοποίηση αιτημάτων κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας.
·Ανάρτηση της επετηρίδας στην ιστοσελίδα του ΜΤΣ με τους αριθμούς πρωτοκόλλου κατά ημερομηνία που κατατέθηκαν οι αιτήσεις για προαγωγή της διαφάνειας.
·Ενέργειες  για εξεύρεση πόρων, για την ικανοποίηση όσων το δυνατόν περισσοτέρων χρονιζουσών αιτήσεων.
·Κατάρτιση ρεαλιστικού και σύμφωνου με τα δεδομένα χρονοδιαγράμματος ικανοποίησης των αιτήσεων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ  ΕΚΟΕΜΣ
Ο ΕΚΟΕΜΣ,  απετέλεσε απαραίτητη κοινωνική αναγκαιότητα λόγω της οικονομικής αδυναμίας του ΜΤΣ να εξισώσει το καταβαλλόμενο μέρισμα στους μερισματούχους του Στρατού Ξηράς με αυτό που καταβάλλεται από τα Μετοχικά Ταμεία των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και με αυτό που εισπράττουν συνολικά οι μερισματούχοι του που προέρχονται από την Ελληνική Αστυνομία (πρώην Χωροφυλακή), οι οποίοι ενισχύονται από ειδικό επικουρικό ταμείο (ΕΤΕΧ-ΤΕΑΠΑΣΑ).  Ο ΕΚΟΕΜΣ αποτελεί την τελευταία μας ελπίδα μετά τις μειώσεις των μερισμάτων και την κακή κατάσταση του ΜΤΣ.
ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΚΟΕΜΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΗΝ  ΠΛΗΡΗ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ
Προτάσεις
 Λόγω της δραστικής μείωσης των πόρων του ΕΚΟΕΜΣ απαιτείται η εξεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης του. Ενδεικτικά προτείνονται τα παρακάτω:
·Αξιοποίηση (ή ανταποδοτικότητα) σε παραχωρήσεις  ακινήτων  περιουσίας ΤΕΘΑ ή ενοικίαση αυτών(π.χ. ανάπτυξη υποδομών πράσινης ενέργειας σε στρατόπεδα από ιδιώτες,  ενοικίαση για εκμετάλλευση από αγρότες εκτάσεων στρατοπέδων,  κλπ).
·Επιβολή τελών  στάθμευσης ή χρήσης Α/Δ του Σ.Ξ. από ιδιώτες ή την ΥΠΑ, επιβολή ενοικίου στα επινικιασθέντα από την ΥΠΑ προς ιδιώτες, υπόστεγα συντήρησης αεροπορικών μέσων στο Α/Δ Μεγάρων κλπ
·Συνεργασία με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για έκδοση πιστωτικής  κάρτας για όλο το εε και εα προσωπικό του ΣΞ σε συνεργασία με τράπεζα, ποσοστό δε επί του λογαριασμού να διατίθεται στον ΕΚΟΕΜΣ.
·Πόρους από τις εξυπηρετήσεις υπέρ τρίτων (διάθεση αεροπορικών μέσων, υπηρεσιών κλπ), η κοστολόγηση των οποίων προβλέπεται από το διακλαδικό κανονισμό παροχής υπηρεσιών Ε.Δ. σε τρίτους.
·Δημιουργία διακλαδικού οργανισμού προμηθειών για επίτευξη χαμηλότερων τιμών (κατά τα πρότυπα των αλυσίδων super markets)
·Ίδρυση παραρτήματος ΕΚΕΜΣ και σε άλλη περιοχή Αττικής π.χ. Χαϊδάρι.     

        Μετά τιμής

Για το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο .

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Νικολόπουλος Βασίλειος                                          Κοσμάς Βασιλειάδης
Ταξχος  εα                                                                   Σχης  εα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου