Menu Bill Papas

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Ανακοίνωση ΠΟΣ για τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας

Print Friendly and PDF
Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                          
Τηλ. 6972717990, WIND *779900
                         


Αριθμ. Πρωτ. 18/2012
Αθήνα, 29 Σεπτ. 2012 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 14 
Την 28η Σεπτεμβρίου 2012, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ), συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αντιστράτηγο ε.α. Παναγιώτη Καράμπελα  και στελέχη του Επιτελείου του.
Ο κ. ΥΦΕΘΑ αναφέρθηκε στο σκοπό της πρόσκλησης που ήταν η ενημέρωση των μελών της Ομοσπονδίας και η συνεργασία για τα θέματα που απασχολούν τους αποστράτους. Αναλυτικότερα μας ενημέρωσε ότι:
·Υπάρχει η στήριξη της Πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ και του Πρωθυπουργού για την επίλυση θεμάτων των αποστράτων (Μετοχικά Ταμεία, άρση των περιορισμών απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα,  κλπ)
·Έχει συγκροτηθεί διακλαδική επιτροπή με τη συμμετοχή της ΕΛΑΣ και του ΛΣ, για την υποβολή προτάσεων μέχρι 20 Οκτ. λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των Επιτελείων, των φορέων αποστράτων και των υπαρχουσών σχετικών αναλογιστικών μελετών, με σκοπό την εξυγίανση και βιωσιμότητα των Μ.Τ. 
·Το χρέος του ΜΤΣ κινείται περί τα 400 εκατ. ευρώ, ενώ των Νοσοκομείων περί τα 120 εκατ.
·Εντός των επομένων ημερών θα ανακοινωθεί η απόφαση για το μέρισμα του Γ’ τριμήνου.
·Επιβάλλεται η άμεση λήψη μέτρων, κυρίως για λόγους ηθικής υποχρέωσης και μέριμνας προς τους επερχόμενους συναδέλφους και τα παιδιά τους σε ότι αφορά το ΒΟΕΑ..
·Η περιουσία των Ταμείων ανήκει και στις νεότερες γενιές και δεν πρόκειται να γίνει ουδεμία πώληση.
·Πρόκειται να αποδεσμευθούν 45 στρατόπεδα, τα οποία θα αξιοποιηθούν αναλόγως.
·Ο κ. ΥΕΘΑ δεν αποδέχθηκε γνωμοδότηση του ΝΣΚ περί χαρακτηρισμού ως επικουρικών των Μ.Τ.        

Ακολούθως Πρόεδρος της ΠΟΣ Ταξχος ε.α. Βασίλειος Νικολόπουλος, αναφέρθηκε στη γνωστή  κρίσιμη οικονομική κατάσταση που έχουν περιέλθει οι απόστρατοι συνάδελφοι, αλλά κυρίως στην αγανάκτηση και το θυμό που τρέφουν για την γενικότερη κατάσταση της Χώρας και υπενθύμισε τις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί από τη ΝΔ, στην ενημέρωση των Φορέων αποστράτων της 7ης Ιουνίου 2012. Επίσης ζήτησε την παρέμβαση του Υπουργείου για τη φημολογούμενη περικοπή των μισθολογικών προαγωγών στους αποστράτους.
Στη συνέχεια ανέπτυξε τις παρακάτω θέσεις και προτάσεις της Ομοσπονδίας:
·Η τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία  έχει περιέλθει το ΜΤΣ,  οφείλεται κυρίως στην ελλειμματική διαχρονική συμμετοχή της ΕΛΑΣ σε κοινωνικούς πόρους που σε συνδυασμό με την άφρονα πολιτική επιδομάτων και αυξήσεων δημιούργησε αφανές έλλειμμα της τάξης των 700 εκατομμυρίων ευρώ, επιδόθηκε δε πίνακας με στοιχεία της τελευταίας 12ετίας που καταδεικνύει την πορεία που θα είχαν τα μερίσματα (ΣΞ-ΕΛΑΣ), εάν είχε εφαρμοσθεί η σχετική νομοθεσία.
·Στη σημερινή κατάσταση σημαντικό ρόλο είχαν επίσης η κακοδιαχείριση  του Ταμείου με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των μετοχών και κυρίως στις παρεμβάσεις των κατά καιρούς πολιτικών προϊστάμενων του ΜΤΣ προκειμένου να εξυπηρετηθούν κάθε είδους συμφέροντα. Θεωρούμε ότι η δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της, εμείς όμως θα πρέπει, κυρίως με ευθύνη προς τους συναδέλφους που ακολουθούν, να προτείνουμε και να εξευρεθούν εφαρμόσιμες λύσεις.
·Στην κατεύθυνση αυτή υποβάλλαμε συγκεκριμένες προτάσεις για την επιτροπή που έχει συσταθεί, οι οποίες φαίνονται στο συνημμένο.
·Με βάση τα στοιχεία που έχουμε επεξεργασθεί, θεωρούμε ότι η δραματική μείωση των κοινωνικών πόρων που για το 2012 εκτιμάται ότι θα αποδώσουν περί τα 12 εκατ. ευρώ έναντι των 21 εκατ. του 2011 και των 33 του 2010, επηρεάζει σαφώς τη ρευστότητα πλην όμως η προταθείσα μείωση κατά 25%, επιπλέον της παρόμοιας κατά 25% του 2011 εκτιμούμε ότι είναι υπερβολική και δεν θα πρέπει να ξεπεράσει το 21%.          Σε κάθε όμως περίπτωση η οποιαδήποτε περικοπή  θα πρέπει να συνδυασθεί με συνέχιση πληρωμής ΒΟΕΑ και σταδιακή εξόφληση της οφειλής προς τον ΕΚΟΕΜΣ, για τον οποίον δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε μείωση με δεδομένη την παρούσα οικονομική συγκυρία και τις αλλεπάλληλες λοιπές δραστικές περικοπές.
Επίσης τέθηκαν και συζητήθηκαν και τα παρακάτω θέματα:
·Η επαναφορά της κράτησης 2% υπέρ ΕΛΟΑΣ (εφάπαξ), που καταργήθηκε με το νόμο   2873/2000 (άρθρο 34), η οποία αποστέρησε από αυτό μέχρι σήμερα πάνω από 130 εκατ. ευρώ.
·Τη διερεύνηση της μη απόδοσης στο ΜΤΣ συνολικού ποσού τουλάχιστον 55 εκατ. ευρώ που αφορούσε κρατήσεις συγκεκριμένων συμβάσεων που υπογράφηκαν το 2003.
·Η αυτοαπασχόληση και απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, των αποστράτων χωρίς περιορισμούς και νομικές εξαιρέσεις.
·Η επιτάχυνση διαδικασιών για αποδέσμευση έκτασης περίπου 5.500 στρεμμάτων του  ΑΟΟΑ στο Πικέρμι (υφίσταται σχετική πρόταση από την ΠΟΣ, με τη διάθεση μέλους της, συναδέλφου Τοπογράφου Μηχανικού).
·Η Ανακεφαλαιοποίηση – αναπλήρωση των απολεσθέντων αποθεματικών των ΜΤΣ, ΕΚΟΕΜΣ, ΕΛΟΑΣ και ΑΟΟΑ λόγω PSI, σύμφωνα με την αντίστοιχη προεκλογική δέσμευση της ΝΔ στη σχετική ενημέρωση φορέων αποστράτων.
·Η άρση του ηλικιακού διαχωρισμού και των μεροληπτικών κρατήσεων από τη σύνταξη των κάτω των 55 και των 60 ετών συναδέλφων που αποστρατεύθηκαν με αίτησή τους και αναδρομική επιστροφή των παρακρατη­θέντων.
·Η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών από το ΝΙΜΤΣ και στρατιωτικά φαρμακεία, από όπου και παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων
·Πρόγραμμα για υπερχρεωμένα νοικοκυριά για ε.ε. και ε.α. μεταξύ Ένωσης Ελληνικών Τρα­πεζών και ΥΠΕΘΑ.
·  Καμία αναδρομική μείωση των ΒΟΕΑ.
·  Κατάργηση Νόμου Βενιζέλου, για δωρεάν παραχώρηση χώρων ΤΕΘΑ.
·  Στέγαση των ε.ε. στελεχών από την αξιοποίηση Στρατιωτικών χώρων.
Επιδόθηκε αντίστοιχο υπόμνημα με αναλυτικά οικονομικά και λοιπά.
Η συνάντηση με τον κ. ΥΦΕΘΑ και το Επιτελείο του, διάρκειας δύο ωρών, ήταν εποικοδομητική, δηλώθηκε η ετοιμότητά μας για συνδρομή και εθελοντική εργασία, εάν ζητηθεί και προσδοκούμε στη συνέχιση της συνεργασίας.
Ο  κ. ΥΦΕΘΑ εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την πληρότητα των στοιχείων και των προτάσεων  που παράθεσε η Ομοσπονδία. Τέλος ο  Πρόεδρος της ΠΟΣ, αφού εξέφρασε  ευχαριστίες για την ενημέρωση και συνεργασία, επέδωσε στον κ. ΥΦΕΘΑ το αναμνηστικό έμβλημα της Ομοσπονδίας και ο Στρατηγός ανταπέδωσε με αναμνηστικά και προς τα τέσσερα μέλη του ΔΣ.


                           Για το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο .

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικολόπουλος Βασίλειος                                                Κοσμάς Βασιλειάδης
Ταξχος  εα                                                                             Σχης  εα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου