Menu Bill Papas

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Αρθρο του Ταξχου ε.α Δημητρίου Σ.Χατσίκα

Print Friendly and PDF

          
ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
Της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΠΕΘΑ

( Αρθρο του Ταξχου ε.α. Δημητρίου Σ. Χατσίκα)

       Εδώ και καιρό υποπτευόμαστε από ανεπίσημη πληροφόρηση τη μεθόδευση για την οργάνωση στο ΥΠΕΘΑ, Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και προειδοποιού-σαμε για τους κινδύνους που ενέχει η εν λόγω πρόταση.
      Το θέμα βέβαια δεν πήρε διάσταση εξ’ αιτίας των άκρως επειγόντων θεμάτων που απασχολούν την κοινωνική μας ομάδα.
      Έτσι βρέθηκε προφανώς ο κατάλληλος νεκρός χρόνος και χωρίς δημοσιότητα εντάχθηκε η συγκρότηση Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στο ΥΠΕΘΑ, στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας.

      Το τι είναι μιά Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και ποιά είναι η αποστολή και η δραστηριότητά της, μπορείτε να ενημερωθείτε απ’ το παρακάτω link: http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=49&Itemid=40&lang
     Απ’ ότι φαίνεται, η αποστολή της Υπηρεσίας είναι η διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα στο χώρο της ΕΛΑΣ  και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.
Τελεί υπό την εποπτεία  αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών και εποπτεύεται απ’ τη Μόνιμη Διακομματική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
Στο πεδίο δράσης της περιλαμβάνονται εγκλήματα του ποινικού δικαίου (αναλύονται στο παραπάνω link), καθώς και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς.

     Εμείς στις Ένοπλες Δυνάμεις  σε επίπεδο έως ΓΕΕΘΑ
       έχουμε:
                  - Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα
                  - Aποστολή την προστασία τής εδαφικής ακεραιότητας, τής εθνικής ανε-ξαρτησίας και τής κυριαρχίας της Ελλάδας και όχι τον έλεγχο εγκλημάτων των πολι-τών.
                  - Στρατιωτική Δικαιοσύνη, με ένα αξιοσέβαστο Σώμα Στρατιωτικών Δικαστών που λειτουργούν στα αρμόδια Στρατοδικεία.
                  - Άριστες Οικονομικές Υπηρεσίες και Ελεγκτικό Σώμα
                  - Το πάσης φύσεως προσωπικό των ΕΔ είναι ενήλικο και τέλος
                  - Διαθέτουμε το μοναδικό ιεραρχικό και ετησίως αξιολογούμενο αυστη-ρότατα σύστημα Διοίκησης από συγκροτήσεως του Ελληνικού Κράτους, επιθεωρού-μενο σε κάθε του πτυχή και δραστηριότητα διοικητική και εκπαιδευτική, από ένα οργανωμένο σύστημα επιθεωρητών υπό την Διοίκηση της Ανώτατης Ηγεσίας μας, αλλά και ελεγχόμενο από ένα Ελεγκτικό Σώμα που σαρώνει την λιτότατη οικονομική δραστηριότητα του Στρατεύματος, που εκπονείται απ’ τις εξειδικευμένες οικονομικές μας Υπηρεσίες.
     Γιατί λοιπόν ο πλεονασμός απόκτησης μιας Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου στο ΥΠΕΘΑ; Και θα ’θελα να πιστεύω ότι μια τέτοια πρόταση δεν αποτελεί προϊόν παραγωγικής  στρατιωτικής σκέψης.
   
     Άς υποθέσουμε λοιπόν ως ελεύθεροι σκεπτόμενοι πολίτες:
       Μήπως:
                   - Αποσκοπεί στην κατάργηση τής φυσικής ιεραρχίας ή στον εκβιασμό της;
                   - Στην κατάργηση των επιθεωρήσεων και της διοικητικής τους οργάνω-σης και στελέχωσης;
                   - Ενοχλεί η λειτουργία της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας;
                   - Το ελεγκτικό σώμα διακατέχεται από υπερβάλλοντα ζήλο;

      Το ΓΕΕΘΑ και οι κλάδοι Ε.Δ. αγαπητοί μου συνάδελφοι καλύπτονται πλήρως απ’ τις δομές και την εσωτερική τους διάρθρωση.

      Αναζητείστε αλλού το κενό!

Εκεί όπου οι επιθυμούντες δεν επιθυμούν τον έλεγχο,
ή ίσως δε θέλουν εμπόδια στα πόδια τους (γιατί γίνονται ρεζίλη τα τελευταία χρόνια),
ή θέλουν τελικά να ελέγχουν τα πάντα, εκτός στρατιωτικού περιβάλλοντος και  πριν απ’ την εντεταλμένη γι’ αυτό ηγεσία των Ε.Δ., για ευνόητους λόγους.

      Πιθανολογώντας λοιπόν τα μελλοντικά επιτεύγματα τής υπό έγκριση Υπη-ρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΠΕΘΑ,  
     Ίσως :
- Μικροί ηγήτορες να αρνούνται την φυσική τους ιεραρχία και να αποποιού-νται αποφάσεων, χάριν του τύπου και του συστήματος.
- Η εισροή εκβιασμών να δρά υπέρ τής αποκομιδής διαφόρων ενδιαφε-ρόντων επί κρισίμων θεμάτων.
- Η επιτυχία της πολιτικής εκβιασμού ηγητόρων, να αφομοιώσει και το μο-ναδικό παρθένο κομμάτι που αντιστέκεται στο υπόψη σύστημα.
- Η μεθοδευμένη δράση επί ζητημάτων να επηρεάσει τα προσόντα , αλλά και τις ετήσιες κρίσεις των στελεχών.
- Η επίδραση στην στρατιωτική καθημερινότητα να ανατρέψει το άδυτο της στρατιωτικής πειθαρχίας και της οργάνωσης και λειτουργίας των Ε.Δ., με  πιθανή σκοπιμότητα την διάλυση και αποσύνθεση των σημερινών δομών Διοίκησης, Επιθεώ-ρησης, Ελέγχου και Απόδοσης Δικαιοσύνης με αγνά, υπηρεσιακά και μόνο κριτήρια, που σκοπό έχουν τη διατήρηση του Άμεμπτου και Ιδανικού Στρατιωτικού Λειτουρ-γήματος, επ’ ωφελεία της Εθνικής εξασφάλισης της χώρας μας.

       Η άρτια δε εξασφάλιση απ’ την ΕΛ.ΑΣ. της Δημόσιας Ειρήνης στα πλαίσια της Συνταγματικής Τάξης, δεν χρειάζεται την πιθανή ενασχόληση του Στρατεύματος με τους πολίτες, εκτός Στρατιωτικών χώρων.

      Φυσικά όλα τα παραπάνω αφορούν το επίπεδο που γνωρίζουμε η πλειονότητα των συναδέλφων, δηλαδή Μονάδες, Υπηρεσίες, Σχηματισμούς, Γεν. Επιτελεία.
                                                                    
      Δεν αποκλείεται ουδόλως η αναγκαιότητα της εν λόγω Υπηρεσίας στο επίπεδο του Υπουργείου μετά των Υπηρεσιών του, (μη συμπεριλαμβανομένων του ΓΕΕΘΑ και των ΓΕ των Κλάδων των Ε.Δ.) αφού γνωστοί υπόδικοι μας έχουν δώσει δείγμα-τα γραφής κατά καιρούς και στη περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται η οργάνωσή της στο ΥΠΕΘΑ, σε εφαρμογή της  παροιμία μας ‘’κόρακας κοράκου μάτι βγάζει;’’
                                                                       
      ΟΧΙ λοιπόν συνάδελφοι στην οργάνωση Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων με αρμοδιότητα επί του ΓΕΕΘΑ και των κλάδων των Ε.Δ.

            ΔΙΟΤΙ  οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ήδη την απαιτούμενη οργάνωση αλλά και την βούληση για την αντιμετώπιση παρομοίων ζητημάτων και ο υφιστάμενος Νόμος περί Υπουργείων αλλά και ο πρό αυτού Ν.2292/95 προσδιορίζουν πλήρως τις αρμοδιότητες τόσο σε επίπεδο Υπουργείου, όσο και στα Επιτελεία και στις μεταξύ τους σχέσεις και η μέχρι σήμερα εφαρμογή του Νόμου, εξασφαλίζει πλήρως την άψογη και Δημοκρατική λειτουργία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

            ΔΙΟΤΙ  οι ηγήτορες των Ε.Δ. θα νιώθουν εν δυνάμει ένοχοι από προκληθείσα υπαιτιότητα και μάλιστα σε πεδίο δράσης που απουσιάζουν τα αναλυόμενα εγκλή- ματα και ΕΠΕΙΔΗ δεν είναι αυτός ο προορισμός τους, ούτε η γαλούχησή τους που κτίζεται σε αθάνατα ιδανικά πίστης θρησκείας και πατρίδας.

       Ίσως τελικά η εν λόγω Υπηρεσία πρέπει κατ’ αρχή, να οργανωθεί πιλοτικά στο επίπεδο του Κυβερνητικού σχήματος και όπου αλλού το τσουνάμι της αποδεδειγμέ-νης διαφθοράς, φαντάζει κυματάκι σε πίνακα ζωγραφικής  καθώς και όπου η αδυναμία και αναρχία χαρακτήρων, προδίδει ιερά και όσια αρχών και συνειδήσεων.

                                                                                             Αθήνα 27 Αυγ. 2014
                                         
                               Με σεβασμό στις Ε.Δ. και τους ε.α. συναδέλφους
                                         Ταξχος ε.α. Δημήτριος Σ. Χατσίκας


 

    

      
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου