Menu Bill Papas

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Ενημέρωση για ένδικα μέσα διεκδίκησης υπολοίπου 50%.(Ανακοίνωση ΠΟΣ)

Print Friendly and PDF


Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
 www.hellasmil.gr 
e-mail:  info@hellasmil.gr 
6972717990, *779900

Αριθμ. Πρωτ. 14 /2015
Αθήνα,   15 Ιουν. 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 54
   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων των Μελών της και προκειμένου να διευκολύνει τους συναδέλφους και να προτείνει τις απαιτούμενες ενέργειες, που αφορούν τα αναδρομικά λόγω των μειώσεων του Ν. 4093/2012 πουκρίθηκαν αντισυνταγματικές, παρέχει την παρακάτω ενημέρωση:
   Με την υπ’ αριθμό 51/23 Δεκ. 2014 ανακοίνωσή της η ΠΟΣ περιέγραφε την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί από απόψεως αποφάσεων μέχρι τότε, για το θέμα των μειώσεων μισθών και συντάξεων με τη ψήφιση του Ν. 4307/2014, που περιελάμβανε την αναθεώρηση του μισθολογίου στρατιωτικών και κατ’ επέκταση των συντάξεων.Ως γνωστόν, η Πολιτεία τότε προέβει στη μερική μικρή επαναφορά που αντιστοιχεί στο 50% της διαφοράς μεταξύ των βασικών μισθών του Ιουλίου 2012 και των βασικών μισθών που ίσχυαν μέχρι την ψήφιση του Ν. 4307/2014 (Νοε. 2014), χωρίς οποιαδήποτε νομοθετική δέσμευση απόδοσης του υπολειπόμενου 50%.
   Στις 3 Μαρτίου 2015 εκδόθηκαν  σε εφαρμογή του Ν. 4307/2014 οι νέες συνταξιοδοτικές πράξεις, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα άσκησης έφεσης ενώπιον του IIIΤμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που λήγει (κατάθεση έφεσης) στις 2 Ιουλίου 2015.
   Με απόφαση που εξέδωσε το Τριμελές Συμβούλιο (Επιτροπή Συμμόρφωσης) του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 16 Μαρ. 2015, διαπίστωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών ΔΕΝ έχει συμμορφωθεί πλήρως προς τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, με τις  οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών και των συντάξεων  των  ε.ε. και ε.α. Στελεχών ΕΔ και ΣΑ  από 1/8/2012 που επιβλήθηκαν με το Ν.4093/2012. Επισημαίνει μάλιστα ότι «Η υποχρέωση της Διοικήσεως να συμμορφωθεί προς την ακυρωτική απόφαση της Ολομέλειας  του ΣτΕ παραμένει ακέραιη».
   Δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στο κύρος των διατάξεων του Ν. 4093/2012, με τις οποίες είχε αναπροσαρμοστεί με πράξη του ΓΛΚ το ποσό της σύνταξης. 
   Με διαταγή του ΥΕΘΑ κ. Παν. Καμμένου συγκροτήθηκε στις 3/2/2015 κοινή επιτροπή εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών, για τη σύνταξη σχεδίου νόμου και ΚΥΑ, με σκοπό την πλήρη αποκατάσταση των μισθών των ε.ε. στελεχών ΕΔ και ΣΑ και των αδικιών επί των στρατιωτικών συντάξεων. Η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της στις 5/3/2015 και στη συνέχεια από το ΥΠΕΘΑ υποβλήθηκε σχετική πρόταση προς το Υπουργείο Οικονομικών. Μέχρι σήμερα (15/6/2015) δεν έχει διαπιστωθεί κάποια περαιτέρω ενέργεια.
Η Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη:
  • Τις ημερολογιακές δεσμεύσεις για άσκηση ενδίκων μέσων που υπάρχουν (πχ έφεσης μέχρι 2 Ιουλ. 2015), λόγω έκδοσης των νέων συνταξιοδοτικών πράξεων από 3 Μαρ. 2015.
  • Τη μη ευόδωση της προσδοκίας συμμόρφωσης της Πολιτείας με τη νομοθέτηση αποκατάστασης των μειώσεων με βάση τις δικαστικές αποφάσεις, σε συνδυασμό ίσως με τις γενικότερες πολιτικοοικονομικές εξελίξεις της Χώρας, αν και παρήλθε ικανό χρονικό διάστημα αναμονής.
  • Τη θετική απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣτΕ, η οποία αποκτά  βαρύνουσα θέση για μελλοντικές ενέργειες.
  • Τη διαμορφωθείσα μέχρι σήμερα κατάσταση.
  • Τις προτάσεις των δικηγορικών γραφείων με τα οποία συνεργάζεται.
  • Το συμφέρον των Μελών της.
 …παρέχει στην ιστοσελίδα της www.hellasmil.gr  σχετικές ενημερώσεις, προκειμένου τα Μέλη να αποφασίσουν εάν επιθυμούν την άσκηση αγωγών ή εφέσεων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρούμε τη συνεξέταση του καθαρού οικονομικού αποτελέσματος σε συνδυασμό με το κόστος και το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας των αγωγών/εφέσεων, τα οποία στοιχεία δύνανται να παρασχεθούν από τα αντίστοιχα δικηγορικά γραφεία και είναι διαφορετικά για κάθε περίπτωση (ανάλογα των αναδρομικών που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα).  Εάν η Πολιτεία αποδώσει το σύνολο των οφειλομένων μέχρι την εκδίκαση των αγωγών, τότε αυτές θα είναι άνευ αντικειμένου.  Πέραν αυτών όμως είναι αυτονόητο ότι η κατάθεση αγωγών και το πλήθος αυτών, συνήθως αποτελεί μοχλό πίεσης ικανοποίησης των διεκδικήσεων.

Όσοι έχουν καταθέσει εφέσεις περί το Μάιο του 2013 στο Ελεγκτικό Συνέδριο (όπως είχε προτείνει τότε η ΠΟΣ), κατά των τότε συνταξιοδοτικών πράξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για αναπροσαρμογή της σύνταξης βάσει του Ν. 4093/2012, δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.

ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ της Ομοσπονδίας, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι η απόφαση για κατάθεσηή όχι, έφεσης ή αγωγής, ο χρόνος κατάθεσής της καθώς και η επιλογή δικηγόρου είναι προσωπική υπόθεση. Για διευκόλυνση των Μελών παρατίθενται στοιχεία επικοινωνίας δικηγορικών γραφείων, με τα οποία συνεργάζεται η Ομοσπονδία :

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναστάσιου Μαλισάγκου,  Αριστοτέλους αρ. 11, ΤΚ 546 24,  Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310 508414, 6974366654, Φαξ2310 225736     E-mail: malisagos@yahoo.gr

ΑΘΗΝΑ
Κωνσταντίνου Παραγιουδάκη,  Ακαδημίας αρ. 78, 4ος όροφος, Τ.Κ. 106 78, Αθήνα, 
τηλ. 210 3802248,  κιν. 6936997767, Φαξ 210 3802249,
 E-mail: kparagioudakis@gmail.com       ή      kparagioudakis@windowslive.com

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                 Ο                                                                                        Ο
        ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικολόπουλος Βασίλειος                                                          Παπαδόπουλος Βασίλειος
        Ταξχος  εα                                                                                    Ταξχος εα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου