Menu Bill Papas

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Μειώσεις Συντάξεων

Print Friendly and PDF

      Οι μειώσεις των συντάξεων των στελεχών μετά τον καταιγισμό των Νόμων των τελευταίων ετών είναι της τάξης του 50%. Έκανα μία συλογή νόμων και αναφέρω τις διατάξεις που μας θίγουν. Επίσης αναφέρω παραδείγματα υπολογισμού σύνταξης σε ολα τα στάδια με όλους τους νόμους μέχρι τον τελευταίο Ν. 4093/2012. Για ενημέρωσή σας.
 
Ν.  3833    15 Μαρ. 2010
Άρθρο 1 παράγραφος 2.

    Μειώσεις επιδομάτων 12%.
    Μειώσεις δώρων Χ,Π και Αδ. 30%.

Εφαρμογή από 1-1-2010.

   Οι μειώσεις των επιδομάτων κυρίως υψηλής ευθύνης των ε.ε. επηρεάζει τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των αποστράτων και το Γενικό λογιστήριο του Κράτους κάνει επαναϋπολογισμό. 
 
π.χ. για  βασική σύνταξη 2302,02 €   Γ.Λ.Κ.  2282,93 €

Ν.  3845    6 Μαϊ. 2010
Άρθρο 3 παράγραφος 1.

    Μειώσεις επιδομάτων 8% από 1-6-2010. 
Άρθρο 3 παράγραφος 6.
   Καθορίζεται δώρο  ε.ε.  Χ,Π και Αδ. σε  500 – 250 – 250 € εφ’ όσον οι αποδοχές είναι κάτω των 3.000 €
   Καθορίζεται δώρο  ε.α.  Χ,Π και Αδ. σε  400 – 200 – 200 € εφ’ όσον οι αποδοχές είναι κάτω των 2.500 € και εφ’ όσον είναι άνω των 60 ετών.

Εφαρμογή από 1-6-2010.


 
π.χ. για  βασική σύνταξη 2282.93 €   Γ.Λ.Κ.  2271.73 €

Ν.  3847    11 Μαϊ. 2010
Άρθρο 1 παράγραφος 2.
 

    Καθορίζεται δώρο  ε.α.  Χ,Π και Αδ. σε  400 – 200 – 200 € εφ’ όσον οι αποδοχές είναι κάτω των 2.500 € και εφ’ όσον είναι άνω των 60 ετών.
   Εξαιρούνται όσοι συνταξιοδοτήθηκαν αναγκαστικά δυνάμει ειδικών διατάξεων ή αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας

Εφαρμογή από 1-6-2010.


 π.χ. για  παραιτηθέντες  δώρο  0 €

Ν.  3865    21 Ιουλ. 2010
Άρθρο 11 παράγραφος 1 και 2.
 

   Θεσπίζεται Εισφορά Αλληλεγγύης. Οι κρατήσεις υπολογίζονται επί όλου του ποσού ανάλογα με την κατηγορία.
   α.  για συντάξεις 1400 – 1700 ποσοστό  3%
   β.  για συντάξεις 1700 – 2000 ποσοστό  4%
   γ.  για συντάξεις 2000 – 2300 ποσοστό  5%
   δ.  για συντάξεις 2300 – 2600 ποσοστό  6%
   ε.  για συντάξεις 2600 – 2900 ποσοστό  7%
   στ.  για συντάξεις 2900 – 3200 ποσοστό  8%
   ζ.  για συντάξεις 3200 – 3500 ποσοστό  9%
   η.  για συντάξεις 3500 και άνω ποσοστό  10%

Εφαρμογή από 1-8-2010.


 
π.χ. ΕΑ: για  βασική σύνταξη 2271.73 € χ5% = 113,59 € => 2158,14 €

Ν.  4002    22 Αυγ. 2011
Άρθρο 2 παράγραφος 13.

    Τα  ποσοστά Εισφοράς Αλληλεγγύης του Ν. 3865 αλλάζουν. Οι κρατήσεις υπολογίζονται επί όλου του ποσού ανάλογα με την κατηγορία.
   α.  για συντάξεις 1400 – 1700 από  3% σε 3% (παραμένει)
   β.  για συντάξεις 1700 – 2000 από  4% σε 6%
   γ.  για συντάξεις 2000 – 2300 από  5% σε 7%
   δ.  για συντάξεις 2300 – 2600 από  6% σε 9%
   ε.  για συντάξεις 2600 – 2900 από  7% σε 10%
   στ.  για συντάξεις 2900 – 3200 από  8% σε 12%
   ζ.  για συντάξεις 3200 – 3500 από  9% σε 13%
   η.  για συντάξεις 3500 και άνω από  10% σε 14%

Άρθρο 2 παράγραφος 14.

    Θεσπίζεται Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους που είναι κάτω των 60. Εξαιρούνται όσοι αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας. Οι κρατήσεις υπολογίζονται επί όλου του ποσού που απομένει μετά την αφαίρεση Εισφορά Αλληλεγγύης και ανάλογα με την κατηγορία.
   α.  για συντάξεις 1700 – 2300 ποσοστό  6%
   β.  για συντάξεις 2300 – 2900 ποσοστό  8%
   γ.  για συντάξεις 2900 και άνω ποσοστό  10%

Εφαρμογή από 1-8-2011.


 
π.χ. ΕΑ : για  βασική σύνταξη 2271.73 € χ7% = 159,02 € => 2112,71

       ΕΕΑ : απομένει 2112,71 € χ6% = 126,76 € => 1985,95€

Ν.  4024    27 Οκτ. 2011
Άρθρο 1 παράγραφος 10.
 

   Οι συντάξεις όσων δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας περικόπτονται κατά 40% στο ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1000 €. Εξαιρούνται όσοι αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας (παρ. 10γ).  Όσοι δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω μείωση, μειώνεται κατά 20% το ποσό της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1200 €. Για τον υπολογισμό αφαιρείται η Εισφορά Αλληλεγγύης και τυχόν Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης του νόμου 3865/2010 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 4002/2011.
Εφαρμογή από 1-11-2011. 


 π.χ. Παραίτηση: (1985,95 -1000) € χ40% = 394,37 € => 1591,58 €
        Αποστρατ.: (2112,71 -1200) € χ20% = 182,54 € => 1930,17 €
        Παρ. > 55 : (1985,95 -1200) € χ20% = 157,19 € => 1828,76 €

Ν.  4051    29 Φεβ. 2012
Άρθρο 1 παράγραφος 1.
 

   Οι συντάξεις του Δημοσίου, γενικά, αναπροσαρμόζονται με μείωση κατά 12% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το μηνιαίο ποσό της κύριας σύνταξης, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2011.
Εφαρμογή από 1-1-2012.


 
π.χ. Παραίτηση: (1591,58 -1300) € χ12% = 34,99 € => 1556,59 €

         Αποστρατ.: (1930,17 -1300) € χ12% = 75,62 € => 1854,55 €
         Παρ. > 55 : (1828,76 -1300) € χ12% = 63,45 € => 1765,31 €

Ν.  4093    12 Νοε. 2012
Άρθρο 1 παράγραφος Β υποπαράγραφος Β.3.

    α. Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων, άνω των 1.000 ευρώ, που καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, μειώνεται ως εξής:
   Για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων:
   αα. Άνω 1000 € - 1500 €, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5% και το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1000,01 €.
   ββ. Από 1500 € - 2000 €, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10% και το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1425,01 €.
   γγ. Από 2000 € και άνω, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1800,01 €.
   β. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού μείωσης λαμβάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης ή των μηνιαίων βασικών συντάξεων όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2012 μετά την τυχόν παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011, καθώς και των τυχόν μειώσεων που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012.

 
Άρθρο 1 παράγραφος Β υποπαράγραφος Β.4.

    Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας που προβλέπονται για τους συνταξιούχους από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2592/1998 (Α΄ 57) και του άρθρου Μόνου του ν. 3847/2010 (Α΄ 67) καταργούνται.
 
Άρθρο 1 παράγραφος Γ υποπαράγραφος Γ.1.

    Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α., καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καταργούνται.
Εφαρμογή από 1-1-2013.

Άρθρο 1 παράγραφος Γ υποπαράγραφος Γ.31.

    Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 50 του ν. 3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
   «2. Οι συντελεστές προσδιορισμού των βασικών μισθών της παραγράφου 1 είναι οι εξής:
    Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. 2,14
    Α/Γ.Ε.Σ., Α/Γ.Ε.Ν., Α/Γ.Ε.Α., Α/Ε.Α., Α/Π.Σ., Α/Λ.Σ. 1,94
    Κλπ….
   3. Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων ορίζεται σε οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (875 €).»
   Οι παράγραφοι 3 έως και 8α του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
   «3. Εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, ποσού εκατό ευρώ (100 €) για όλους τους στρατιωτικούς εν γένει. ……
   4. Ειδικής απασχόλησης για την Εθνική Άμυνα, Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια:
       α. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ορίζεται, κατά περίπτωση, ως εξής:
       i. Για ανώτατους αξιωματικούς σε διακόσια πενήντα ευρώ (250€) και για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπασπιστές σε εκατόν εβδομήντα ευρώ (170€)……
   5. Θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης, οριζόμενο κατά βαθμό ως εξής:
       α. Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ (535 €)……..
   6. Έξοδα παράστασης τα οποία ορίζονται ως εξής:
       α. Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε τριακόσια πενήντα ευρώ (350 €)…..

 
Άρθρο 1 παράγραφος Γ υποπαράγραφος Γ.32.
 

    Η παρ. 10 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 αντικαθίσταται από 1.8.2012, ως εξής:
   «10. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και στο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, χορηγείται μηνιαίως επίδομα ειδικών συνθηκών, ποσό ίσο με εξήντα πέντε ευρώ (65 €)……

Εφαρμογή από 1-8-2012.

Οι συντάξεις θα ήταν:

 π.χ. Παραίτηση: 1556,59 € χ10% = 155,66 € => 1400,93 € => 1425,01
        Αποστρατ.: 1854,55 € χ10% = 185,55 € => 1669,00 €
        Παρ. > 55 : 1765,31 € χ10% = 176,53 € => 1588,78 €

   Αλλά όμως  άλλαξε η βασική σύνταξη σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος Γ υποπαράγραφος Γ.31 του τελευταίου νόμου 4093 /2012 και
 
π.χ. για  βασική σύνταξη 2302,02 €   Γ.Λ.Κ.  1924,17 €
Μειώσεις. Ν. 4002/2011

        ΕΑ : για  βασική σύνταξη 1924,17 € χ6% = 115,45 € => 1808,72 €
        ΕΕΑ: απομένει 1808,72 € χ6% = 108,52 € => 1700,19
Μειώσεις. Ν. 4024/2011

 π.χ. Παραίτηση: (1700,19 -1000) € χ40% = 280,07 € => 1420,11 €
        Αποστρατ.: (1808,72 -1200) € χ20% = 121,74 € => 1686,98 €
        Παρ. > 55 : (1700,19 -1200) € χ20% = 100,04 € => 1600,15 €
Μειώσεις. Ν. 4051/2012
 

 π.χ. Παραίτηση: (1420,11 -1300) € χ12% = 14,41 € => 1405,70 €
        Αποστρατ.: (1686,98 -1300) € χ12% = 46,44 € => 1640,54 €
        Παρ. > 55 : (1600,15 -1300) € χ12% = 36,02 € => 1564,13 €
Μειώσεις. Ν. 4093/2012

 π.χ. Παραίτηση: 1405,70 € χ5% = 70,28 € => 1335,42 €
        Αποστρατ.: 1640,54 € χ10% = 164,05 € => 1476,49 €
        Παρ. > 55 : 1564,13 € χ10% = 156,41 € => 1407,72€ => 1425,01

    Αυτές είναι και οι τελικές συντάξεις για κάποιον που ξεκίνησε με 2302,02 €

Προσοχή!!!
  Θα πρέπει να αφαιρεθούν
   Υγειονομική Περίθαλψη : 1924,17  3,25% = 62,55 € και
   Φόρος Κλίμακας  πχ: 163,53 €  ήτοι σύνολο 226,08 €
Και να προστεθούν

    ΕΟΒ Συζύγου 35,00 €
    ΕΟΒ Παιδιών  65,00 € ήτοι σύνολο 100,00 €

Επίσης,
Δεν έλαβα υπ’ όψιν στις τελευταίες μειώσεις τα μερίσματα του ΜΤΣ. Υπολογίστε στα μερίσματά σας μείωση ανάλογη σε ποσοστό με τις συντάξεις κατά τον νόμο 4093/2012. Ενδέχεται ορισμένοι να αλλάζουν κατηγορία και να μεταπίπτουν σε μεγαλύτερο ποσοστό κρατήσεων πχ από 5% σε 10% ή από 10% σε 15% που να θυμάστε πάει στο σύνολο του ποσού.
Πλέον των παραπάνω
λόγω της αλλαγής της Βασικής σύνταξης αναδρομικά από 1-8-12
θα έχετε τους πρώτους μήνες του 1913 μειώσεις ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Σημαντικό:
 

Επειδή περικόπηκαν τα Δώρα υπολογίστε
2302,02 € *2 /12= 383,67 €
που αντιστοιχεί στο μήνα.
Άρα η αρχική σύνταξη ήταν 2302,02 + 383,67 = 2685,69 € 


Συνεπώς η μείωση μισθού-σύνταξης κατά μήνα είναι:
 

 π.χ. Παραίτηση: 2685,69 € - 1335,42 € = 1350,27 €
         Αποστρατ.: 2685,69 € - 1476,49 € = 1209,20 €
         Παρ. > 55 : 2685,69 € - 1425,01 € = 1260,68 €
Και  μάλιστα χωρίς τις μειώσεις των μερισμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου